Ekonomi

2021 yılı vergi takvimi!

Türkiye sınırları içinde bulunan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca sürüyor. Gayrimenkul satılana kadar emlak vergisinin her yıl ödenmesi gerekiyor.

 

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

2021 vergi takvimi!

Vergi Kanunu’na göre vergi, harç ve ceza artışlarında kullanılan ‘yeniden değerleme oranı’ belli oldu. Emlak vergisi için uygulanacak olan 2021 zam yüzde 9.11 olarak açıklandı. Buna göre, emlak vergisine yüzde 4.55 oranında zam yapıldı.

2020 yılında evinin değerine göre 100 lira emlak vergisi ödeyen ev sahibi 2021 yılında 145,50 lira emlak vergisi ödeyecek.

2021 vergi takvimi!

Mirasçılar 2021’de ne kadar ödenecek?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğ ile veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534,- TL (2020’de bu tutar 306.603,- TL idi) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479,- TL (2020’de bu tutar 613.582,- TL idi) kısmı 2021 yılında vergiden istisna olacaktır.

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerin ise 2021 yılında 7.703,- TL (2020 yılında 7.060,- TL idi) kısmı vergiden istisna olacaktır.

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde ise istisna tutarı da 7.703,- TL (2020 yılında 7.060,- TL idi) olarak uygulanacaktır.

OCAK 2021

01/01/2021 – 26/01/2021
Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2021 – 26/01/2021
Aralık 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

ŞUBAT 2021

17/11/2020 – 01/02/2021
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi

01/01/2021 – 22/02/2021
2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

MART 2021

01/01/2021 – 01/03/2021
2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/03/2021 – 31/03/2021
2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

01/03/2021 – 31/05/2021
2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/03/2021 – 31/05/2021
2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

MAYIS 2021

01/03/2021 – 31/05/2021
2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/03/2021 – 31/05/2021
2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/03/2021 – 31/05/2021
Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

TEMMUZ 2021

01/07/2021 – 02/08/2021
2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

AĞUSTOS 2021

01/08/2021 – 31/08/2021
2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi

KASIM 2021

01/11/2021 – 30/11/2021
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/2021 – 30/11/2021
2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/2021 – 30/11/2021
2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya