Emlak Haberleri

Alanya’da imar planlarına yeni düzenleme!

Alanya İmar Planı notunda yazılı yüzde 30 emsal yükselişine itirazlar mahkemeye taşındı. Antalya İdare Mahkemesi itirazları kabul ederse, Alanya’da açık alanlardaki yüzde 30’luk emsal yüzde 20’ye indirilecek.

Alanya imar planı notunda yazılı olarak belirtilen yüzde 30 emsal yükselişiyle ilgili konular gündemden düşmüyor. Yeni Alanya’dan Gülşah Anak’ın haberine göre; konuyu yargıya götüren vatandaşın itirazının kabul edilmesi durumunda  Alanya’da açık alanlardaki emsal yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilecek.

Alanya’da İmar Planı notunda yazılı olarak belirtilen yüzde 30 emsal yükselişin izleri hissedilmeye devam etmekte. Mevzuyu yargıya taşıyan halkın itirazının kabulü durumunda Alanya’da açık alanlardaki emsal yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüleceği söylendi.

ALANYA’NIN YÖNETMELİK SORUNU

Konuyla alakalı Antalya İdare Mahkemesi’ne verilen itiraz dilekçesindeki gerekçeler şunlar: “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine açıkça aykırı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 9 Ağustos 2019 tarih ve 464 sayılı kararıyla uygun görülerek kabul edilen Alanya Belediye Meclisinin 3 Temmuz 2019 tarih ve 232 sayılı kararının iptaliyle, işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan 3 Temmuz 2017 tarih ve 31 bin 113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 19, 5, 20, 22, 9 ve 54. maddelerinin bazı kısımlarının yürütmesi Danıştay Altıncı Dairesinin Esas No: 2017/4840 ve 12 Temmuz 2018 tarihli kararıyla durdurulmuş; bu karara istinaden aynı bakanlık tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 25 Temmuz 2019 tarih ve 30 bin 842 sayılı R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesiyle, aynı yönetmeliğin 22. maddesinin birincisi fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış; (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: (l) bendi; ‘Bağımsız bölüm net alanın yüzde 20’sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan kat ve ara sahanlıklar dahil açık veya merpen evi, katlar alanına dahil edilmez’ şeklinde değiştirilmiştir. Buna rağmen, Alanya Belediye Meclisi’nin 03/07/2019 tarih ve 232 sayılı kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bütünü İlave Plan Hükümleri; A maddesi, “bu plan hükümleri katlar alanı ve taban alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.’ B-1. maddesi, ‘yapının emsal harici alanları toplamının, parselin toplam emsal alanının yüzde 30’unu aşmaması şartıyla aşağıda yer alan kullanımlar emsal hesabına dahil edilmez’ B-2. maddesi, ‘aşağıda yer alan kullanımlar madde 1’de ifade edilen yüzde 30 hesaba dahil edilmeden tamamen emsal harici tutulur. Tamamen emsal harici alanlardır. B-3. maddesi, ‘aşağıda yer alan kullanımlar taban alanına dahil edilmeden tamamen taban alanına hesabı harici tutulur. Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar:” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 9 Ağustos 2019 tarih ve 464 sayılı kararıyla uygun görülerek kabul edilmiştir. Alanya Belediye Meclisinin 3 Temmuz 2019 tarih ve 232 sayılı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bütünü İlave Plan Hükümleri kararı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ şeklindeki 138. maddesinin son fırkasına; ayrıca yukarıda arz edilen Danıştay 6. Daire kararına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe açıkça aykırı olup, iptali gerekmektedir.”

EMSAL ORANDAKİ DÜŞÜŞ MÜTEAHHİTLERİ HÜSRANA UĞRATTI

Emsal oranların düşürülmesi sonucu Alanya’da birçok müteahhidin mağdur olacağını Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 5. Meslek Komitesi (İnşaat Sektörü Temsilcileri) Başkanı Mustafa Tiryaki, “Özellikle Alanya’daki müteahhitler için bir yıkım olur. Emsalin düşmesiyle 10 daireli bir binada hemen hemen bir daire kayıp olur. Çünkü yüzde 10’luk bir kayıptan bahsediliyor. Merpen emsale girdiği zaman Alanya piyasası kurtarmıyor. O da bizim müteahhit arkadaşlarımız için bir yıkım olur. Birçok arkadaşımız kepenk kapatmak zorunda kalabilir. Yıllardır 100 + yüzde 30 kullanılır. Alanya’daki ortalama daireler 100 metrekare. 85 metrekare olan var, 120 metrekare olan var. Ortalaması 100 metrekare. Zaten birçok arkadaşımız o kadar riske rağmen bir daire parası kazanmıyor. O da olduğu gibi bir hüsran olur. Bu haliyle Alanya’da çok zor. Kurtarmaz. 1 daire kaybı olduğu zaman bu kararın uygulanması müteahhitler için bir hezimet olur” şeklinde açıklamada bulundu.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya