Genel

AOÇ arazisindeki 4 depo kiraya veriliyor!

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 4 depo kiraya verilecek.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan  Ankara  İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 4 depoyu kiraya verecek.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 892 m2’ lik 1 Nolu Depo, 879 m2’ lik 2 Nolu Depo, 922 m2’ lik 3 Nolu Depo ile 1.739 m2’ lik 4 Nolu Depo kira süresinin bitmesi nedeniyle yeniden kiraya verilecektir. Tarımsal üretime yönelik depo olarak kiralanması işi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.

1-İdarenin
a) Adres : Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. No:6/3 06560 Yenimahalle/Ankara
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 – 0312 211 01 79
c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi : www.aoc.gov.tr
e) İhale Şartnamesinin temin edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL  Posta Yoluyla 150,00-TL

2- İhale Konusu İşin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 892 m2’ lik 1 Nolu Depo, 879 m2’ lik 2 Nolu Depo, 922 m2’ lik 3 Nolu Depo ile 1.739 m2’ lik 4 Nolu Deponun tarımsal üretime yönelik depo olarak kiralanması işidir.
b) İşin Süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.
c) Tahmini Bedel : 2108 Ada 19 Parselde bulunan 892 m2’ lik depo için; Aylık 7.150,00 TL+KDV
2108 Ada 19 Parselde bulunan 879 m2’ lik depo için; Aylık 7.050,00 TL+KDV
2108 Ada 19 Parselde bulunan 922 m2’ lik depo için; Aylık 7.400,00 TL+KDV
2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’ lik depo için; Aylık 13.900,00 TL+KDV
d) Geçici Teminat : 2108 Ada 19 Parselde bulunan 892 m2’ lik depo için; 12.870,00 TL
2108 Ada 19 Parselde bulunan 879 m2’ lik depo için; 12.690,00 TL
2108 Ada 19 Parselde bulunan 922 m2’ lik depo için; 13.320,00 TL
2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’ lik depo için; 25.020,00 TL
e) Kati Teminat : İhalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının % 6’sı

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer : AOÇ Müdürlüğü İdare Binası
b) Tarihi ve Saati : 01.07.2020 – 14:00
c) Teklif Mektuplarının en son teslim tarihi, saati, teslim yeri : 01.07.2020 – 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya