Emlak Haberleri

Barınma sorunu nasıl çözülecek?

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, Türkiye ‘de konut sorunu için yapılabileceklerin başında arsa sorununun çözüme kavuşturulması ve diğer yardımcı önlemlerin yer aldığına dikkat çekti. 

Türkiye’de konut sorunu çözümü için yeni ve farklı arayışlara gidilmezse barınma sorununun artmayı sürdüreceğine vurgu yapan EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Bakanlıklar, kanun yapıcılar birtakım çözümler üretmeye çalışıyor ama 1960 senesinin bugünkü Çevre Bakanlığı olan İmar iskan Bakanlığını yayınlarını okuduğumuzda bundan 60 sene önce de aynı sorunlara aynı çözümleri konuştuğumuzu görüyoruz. Demek ki 60 senedir aynı başlıklarla çözüm aramak işe yaramamış. Yeni ve farklı arayışlara gitmemiz gerekli” açıklamasında bulundu.

İşte EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı’nın konuya ilişkin o açıklamaları…

Yazıcı, dünden bugüne konut piyasasını değerlendirdi ve alınabilecek tedbirleri açıkladı.

“1940’lı yıllarda Genç Türkiye Cumhuriyeti, maddi imkânsızlıklar içinde ve ikinci dünya savaşı yıllarında var olma mücadelesi verirken, dünyadaki  savaş ekonomisine bağlı olarak milli koruma kanunu yürürlüğe almıştır. Bu kanunla kira artışlarına sınırlamalar getirilmiş ve takip eden yirmi yıl boyunca da kaldırılamamış ve o yılda inşaat sektörü bir daha kendine gelememiş, Türkiye bu arada gecekondulaşmıştır. Bu yıllarda inşaat yapımı yavaşlamış hatta durma noktasına gelmiş, kanunun yaptırımlarından kurtulmak için kişilerin hilelere başvurdukları ve adli makamları boş yere işgal ettikleri görülmüş, yatırım için ev alınmamaya başlanmış dolayısıyla  kiralanacak  ev de gün geçtikçe azalmıştır” açıklamasında bulunan Yazıcı, kiracıların birbirlerine hava parası ile evi devrettiğini veya mülk sahiplerinin kira yükseltememesi sebebiyle hava parasıyla kiracı kabul ettiğini belirtti.

İnşaat yapılmayınca inşaata bağlı sektörlerde çalışan dar gelirli vatandaşların işsiz kaldığını ve daha pek durum yaşandığını belirten Yazıcı, “Sonunda Anayasa Mahkemesi kurulunca mülkiyete müdahale olarak açılan dava ile bu kanun iptal edilmiş gayrimenkulde serbest piyasa ancak 60’lı yıllardan sonra tekrar kendine gelebilmiş” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak aslında “kira”nın iki ucu keskin bir bıçak olduğunun altını çizen Yazıcı, mülk sahibi ve kiracı arasındaki dengelerin bulunmasının önemli olduğunu aktardı. Yazıcı, konuyla ilgili olarak, “Örneğin ev sahipleri evlerini boş tutmaktan veya hava parası gibi kiralama için peşin para istemekten bahsediyorlar. Noterden istenen tahliye taahhüdü ise artık 1 yıl sınırlarına düşmüş durumda. Değişen piyasaya ayak uydurabilmek için herkes bir sene sonra kiracısını çıkarmak istiyor. Eminim piyasa daha bizim düşünemediğimiz veya duymadığımız farklı çözümleri yaratacaktır” açıklamasında bulundu.

BARINMA SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Barınma sorununun ikiye ayrılması gerektiğine dikkat çeken EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, ilkinin arsa sorunu, ikincisinin de diğer yardımcı tedbirlerle alınabilecek önlemler olduğunu aktardı.

Cansel Turgut Yazıcı, barınma sorununun çözümünü şu şekilde anlattı:

“Arsa sorununda ;

-Şehirlerde acilen imara açılması gereken yerlerin işlemleri hızlandırılmalı ve imar plan süreçleri hızla sonlandırılmalı. Şüphesiz yerleşim için  imara yeni alanlar açılmalı.
-Şehir içlerinde özellikle merkezi yerlerde boş duran arsaların sahiplerine belli bir süre içinde mülklerine inşaat yapılma zorunluluğu getirilmeli aksi durumda istimlak hakkı verilmeli.
-Mahkemelerde bekleyen gayrimenkul davaları, miras ve mülkiyete konu davalar derhal görülmeli. Bunun için gerekirse ihtisasa mahkemeleri kurulmalı. Süreçler hızlandırılmalı, davalar hızla sonuçlandırılmalı.

Diğer Yardımcı Tedbirler

-Şehirlerdeki binaların ayrı bir bağımsız bölüm olmasın izin verilmeyen ama hali hazırda yapılmış ama kullanılmayan çatı aralarına imar hakkı tanınmalı. Bu gölümler binaların kira geliri kazanacağı ama alınıp satılmaya konu olmayan sadece kiralamaya konu olan alanlar olarak sisteme katılmalı. Sadece İstanbul’da 10-12 bin tane bu tipte konutun devreye sokulabileceğini tahmin ediyoruz. Bu alanların yapılması için binalara gerekirse kredi sağlanmalı, kira gelirlerinden de vergi alınarak devlete ek gelir sağlanmalı.
-Kentsel dönüşüm motivasyonu hızlandırılacak tedbirler ve teşvikler yaratılmalı.
-İnşaat malzemelerindeki KDV oranı düşürülmeli.
-Köye dönüş için motivasyon paketleri yaratılmalı.  Tarım ve tam dönüş desteği paketleri ile köylerdeki evlerin renovasyon bakım-onarımı sağlanmalı ve tersine göç motive edilmeli.”

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya