Emlak Haberleri

Başakşehir’de 158 milyon TL’ye icradan satılık arsa!

T.C. Küçükçekmece 3. İcra Dairesi, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İketilli -1 Mahallesi, Buzaklıdere mevkiinde 681 ada 1 parselde yer alan arsayı 157 milyon 997 bin 680 TL’ye satıyor…

T.C. Küçükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İketilli -1 Mahallesi, Buzaklıdere mevkiinde 681 ada 1 parselde yer alan arsa 157 milyon 997 bin 680 TL’ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 23 Mart tarihinde 14:00’te gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2019/22956 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul İli Başakşehir İlçesi İketilli -1 Mah. 681 Ada 1 Parsel Buzaklıdere Mevkii Arsa (Sosyal Tesis Alanı) Ana Taşınmaz Niteliğinde 19.749,71 m2 yüzölçümlü taşınmazın tam hissesidir. Bilirkişi Raporuna göre; İstanbul İl, Başakşehirİlçe, İKİTELİ-2 Mahallesi 681 Ada, 1 Parsel ,boş arsa nitelikli taşınmaz Geometrik olarak dikdörtgen, topoğrafik olarak düz bir arazidir ve İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) içinde Ziya Gökalp Mahallesi, Bedrettin Dalan Bulvarı ile Süleyman Demirel Bulvarı kesişiminde köşe konumunda olup İOSB?nin tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde22.04.2015 tarih ve7207 yevmiye ile 258 adet kat irtifakı kurulmuş, blok ve işyeri numaraları alınmış ancak inşaata başlanmamış ve hiçbir imalat yapılmamıştır. Taşınmaz üzerinde kurulan 258 adet kat irtifakının her birinin 1/1 payı borçlu S.S. İstanbul Deri Mamulleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi adına kayıtlıdır. Arsanın boş olmasından dolayı değerlendirmeler boş arsa ve arsanın tamamı olarak yapılmıştır.
Satışa katılacak gerçek ve tüzel kişiler, OSB Başkanlığının 01/12/2020 tarihli yazısına göre dosyamızdaki mevcut Taahhütnameyi satıştan önce doldurmalıdır.

Adresi : İkitelli-2 Ziya Gökalp Mah. Hürriyet Bulvarı, Sülyeman Demiral Bulvarı No:59 Pulsar İnş Trios 2023 Sitesi Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 19.749,71 m2
İmar Durumu : : İOSB 2. Etap Uygulama İmar Planında 14.05.2003 tarih 1/1000 ölçekli TAKS 0,45; KAKS: 1,68 Ayrık nizam yapılaşmadır.
Taşınmazın imar durumuile ilgili açıklamalar İkitelli OSB’nin 01.07.2020 tarih 2020/5378 sayılı cevabi yazısında ve ekindeki “İMAR DURUMU” ve “REVZİYON PLAN NOTLARI”nda belirtilmiş olup söz konusu yazıve ekleri, satış dosyasında mevcuttur.
NOT: 681 ada 1 parseldeki sosyal tesis alanının zemin altında679 ada 1 parsel lehine en az 20 adet otopark, 682/1 ada parsel lehine en az 450 adet otopark yapılacaktır.
NOT:4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 81. maddesindeki şartlar sağlanmadıkça yapı ruhsatı verilmez.

Kıymeti : 157.997.680,00 TL-
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1) Beyan: Taşınmazın İcra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde İkitelli OSB’den uygunluk görüşü alınma zorunluluğu bulunduğunadair28.05.2014 tarih ve 1429 sayılı BEYAN mevcuttur. Bu beyanla ilgili olarak İkitelli OSB’den gelen 01.12.2020 tarih ve 2020/10936 sayılı cevabi yazıda “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin“OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler” başlıklı 54. Maddesinde aranan koşullar, İkitelli OSB’nin 01.12.2020 tarih ve 2020/10936 saylı yazısında belirtilmiş olup söz konusu yazı, satış dosyasında mevcuttur.”
2) Şerh: Taşınmazın tamamının 53/100hissesinde PULSAR Yaşam Alanları Konut İnşaat San ve Tic A.Ş. lehine kat karşılığı inşaat hakkı bulunduğuna dair 12.02.2015 tarih ve 2487 yevmiyeli ŞERH bulunaktadır. Bu şerhe ilişkin 31.07.2013 düzenleme ve yürürlük tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, satış dosyasında mevcuttur.”
3) Beyan: 17.04.2015 tarihli Yönetim Planı

1. Satış Günü : 23/03/2021 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü : 21/04/2021 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

 

Satış şartları :

– İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/22956 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya