Emlak Haberleri

Başakşehir’de 49.5 milyonluk icradan satılık 3 arsa!

T.C. Küçükçekmece 1. İcra Dairesi, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi’nde yer alan 3 arsayı 49 milyon 525 bin 979 TL’ye satıyor..

T.C. Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi’nde yer alan 3 arsa 49 milyon 525 bin 979 TL’ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 1 Haziran tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2021/30 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI
İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 Mahallesi,168 cilt,16529 sayfada kayıtlı,1481 ada 5 parsel sayılı 14.078,27 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz
Özellikleri : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre ” Değerlemeye konu olan gayrimenkul; İstanbul İli, Başakşehirİlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi,401. Sokağa yakın konumludur.Bölgede yapılaşma yoğun değildir. Yakın civarda konut projeleri ve Lojistik alanları fonksiyonludur.Parsel üzerinde yapılaşma yoktur. Arazi eğimlidir. Altyapı hizmetleri tamamlanmamıştır. “denilmektedir.
İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.01.2021 tarih, 38492 sayılı imar durumu yazısına göre;
1481 ada 5 parsel: Başakşehir ilçesi, Ziya Gökalp mah, İkitelli mevkiinde kalan parsel bugün itibariyle, 1/1000 ölçekli “04.11.2015 t.t.’li Kuzey Ayazma Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanında, E=0.50, Yençok=2 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. denilmektedir.
Kıymeti : 35.195.675,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyanlar 1-itirazlı
2-16/04/2020 tarihli ortak yer (3 adet beyan)
3-775 Sayılı Kanuna göre Gecekondu Önleme Bölgesi İçerisinde kalmaktadır.(T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)
4-24/09/2010 tarihli Kullanım Amacı : Kamu Hizmetine Ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca Değişik İçtiyatlara Talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak hazineye iade edilir.
1. Satış Günü : 01/06/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleriİhale Odası Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul

2 NO’LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI
İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 mahallesi 169 cilt,16627 sayfada kayıtlı 1505 ada 1 parsel sayılı 16.153,69 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 447968/1615369 hissesi
Özellikleri : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre “Değerlemeye konu olan gayrimenkul; İstanbul İli, Başakşehirİlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi,2746. Sokak cephelidir.Bölgede yapılaşma yoktur. Arazi düzdür.Altyapı hizmetleri tamamlanmamıştır.”denilmiştir.
İmar Durumu : 1505 ada 1 parsel04.07.2019 t.t.’li plan değişikliği kapsamında Teknik Altyapı Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.063.424,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Beyanlar: 1-01/01/1900 tarihli itirazlı
2-11/03/2008 tarihli İl Sağlık Müdürlüğü 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme,
3-16/04/2020 tarihliortak yer beyanı (üç adet)
4-21/12/2012 tarihli TC.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 775 Sayılı Kanuna Göre Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde kalmaktadır.
5-24/09/2010 tarihliKullanım Amacı:Kamu Hizmetine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik içtiyaçlara talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak hazineye iade edilir.
1. Satış Günü : 01/06/2021 günü 14:45 – 14:50 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:45 – 14:50 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleriİhale Odası Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul –

3 NO’LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI
İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 Mahallesi 168 cilt,16555 sayfada kayıtlı,1487 ada 3 parselde kayıtlı 2.088,96 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz
Özellikleri :Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre “Değerlemeye konu olan gayrimenkul; İstanbul İli, Başakşehirİlçesi,Ziya Gökalp Mahallesi,2746. Sokak cephelidir.Bölgede yapılaşma yoğun değildir. Yakın civarda konut projeleri ve Sanayi Alanları mevcuttur.Parsel üzerinde yapılaşma yoktur. Arazi eğimlidir. Altyapı hizmetleri tamamlanmamıştır.”denilmektedir.
İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.01.2021 tarih, 38492 sayılı imar durumu yazısına göre;
Başakşehir ilçesi, Ziya Gökalp mah, İkitelli mevkiinde kalan parsel bugün itibariyle, 1/1000 ölçekli “04.11.2015 t.t.’li Kuzey Ayazma Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanında, E=0.50, Yençok=2 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. denilmektedir.
Kıymeti : 6.266.880,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyanlar : 1-itirazlı
2-16/04/2020 tarihli üç adet ortak yer beyanı
3-21/12/2012 tarihli TC.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 775 Sayılı Kanuna göre Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde kalmaktadır.
4-24/09/2010 tarihli Kullanım amacı:Kamu Hizmetine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca Değişik içtiyaçlara talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak hazineye iade edilir.
1. Satış Günü : 01/06/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleriİhale Odası Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul

atış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya