Emlak Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılması kararı iptal edildi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, Atatürk Orman Çiftliği’ne inşa edilmesinin önünü açan ilke kararı, Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucunda iptal edildi. 

Tarihi sit alanlarının koruma ve kullanma koşullarını belirlemek üzere Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 2014’te yayımlanan 271 sayılı ilke kararıyla, sit alanlarında inşai ve fiziki uygulama yasağı istisna kapsamına kamu hizmet binaları da alınmıştı.

Tarihi sit alanlarında yapılacak kamu hizmet binalarının yapılaşma yasağı kapsamından çıkarılmasına Mimarlar Odası dava açmıştı. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; davada, Milli Parklar Kanunu ile getirilen koruma düzenlemelerine aykırı biçimde bitki örtüsü, doğal, topografik yapı ve siluet üzerinde meydana gelecek tahribatlar sebebiyle ilke kararının iptali talep edilmişti. Davaya, o dönem başbakanlık olan şimdiki Cumhurbaşkanlığı makamı, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarafından davaya müdahil olmuştu.

Müdahil olma sebebi şu şekilde açıklanmıştı:

“Başbakanlık hizmet binası inşaatına ilişkin projenin, ilke kararına dayanılarak Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması, dolayısıyla bu davada verilecek kararın Başbakanlığı doğrudan ilgilendirmesi.”

Dava için 2016’da red kararı alınmış, itiraz üzerine 2018’de ret kararı bozulmuştu.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Danıştay 6. Dairesi de davayı 21 Ekim 2020’de karara bağladı. Danıştay, iptali istenen ilke kararının; “kamu hizmet yapıları” ile “koruma amaçlı imar planları” ile ilgili düzenlemeler kısmını değerlendirdi. Kararda, tarihi sit alanlarında inşa edilecek kamu hizmet binalarının yapılaşma yasağı kapsamından çıkarılması ile ilgili düzenleme hukuka uygun bulunmadı.

Tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunmasının esas olduğu vurgulanarak, “Kamu hizmet binalarının, tarihi sit alanlarında meydana getireceği bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik sonuçlarının koruma kapsamından çıkarılmış olmasının, koruma esaslarına ve Milli Parklar Kanunu’nun 10. ve 14. maddesi hükümlerine aykırı olduğu açıktır” ifadeleri kullanıldı.

Koruma amaçlı imar planları onaylandıktan sonra, tarihi sit alanlarının amaç dışı kullanılabilmesine imkan sağlayan dava konusu düzenlemenin de tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunması ilkesine aykırı olduğu belirlendi. İlke kararındaki her iki düzenleme temyiz yolu açık olmak üzere Danıştay 6. Dairesi’nin 21 Ekim 2020 tarihli kararıyla oybirliği ile iptal edildi.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya