Genel

Daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması hayata geçiyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nde son hazırlık aşamaları tamamlandı. Ay sonunda yürürlüğe girecek yönetmelikte daire büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu olacak. 

Uzun zamandır hayata geçirilmesi beklenen Otopark Yönetmeliği’nde çalışmalar son aşamaya geldi.  Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre; 31 Mart’ta yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte ‘her daireye bir otopark’ zorunluluğu bulunuyordu. Sektör temsilcileri ise her arsa yapısında bunun mümkün olmadığını, getirilen zorunluluğun kentsel dönüşüm sürecini zorlayacağını belirtmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sektörün tüm taraflarının taleplerini dinleyerek yönetmelikte değişikliğe gitti. Bu değişikle her yapı alanı için farklı formüller geliştirilecek otopark yapılmasında engeller kaldırıldı. Hazırlanan yeni taslağa göre bundan sonra daire ya da dükkan büyüklüklerine göre otopark alanı yapılacak. Parselinde otopark yapamayan yapılar için de 1000 metre yarıçapındaki başka bir alanda otopark yeri temin edebilme imkânı sağlanacak.

İşte 10 maddede yeni yönetmelik

1) Her daire için en az bir otopark zorunluluğu uygulamasında değişikliğe yapılarak, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması hayata geçiyor 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek. Dükkân, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde düzenlenecek.

2) Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılacak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü konulacak.

3) Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini geçmemek şartı ile mekanik otopark inşa edilebilecek.

4) 120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde, talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesine olanak tanınacak

5) 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 indirilecek.

Daire büyüklüğüne göre otopark şartı geliyor!

6) Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin onayı ile  bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkânı getirilecek. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ‘ada içi’ otoparkların önündeki engel kalkacak.

7) Parselinde otopark olmayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkânı gelecek.

8) Büyükşehir belediyelerinin otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri gerekçesiyle, yetki değişikliği yapılacak. Bundan böyle bölge otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verilecek. İlçe belediyeleri bedeli alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapacak. Belediyelerin bölge otoparkı imar planlarını daha hızlı yapabilmeleri 1/1000’lik uygulama imar planı yeterli olacak, nazım imar planı değişikliği gerekli olmayacak.

9) Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak yüzde 25’inin ruhsat aşamasında kalanının ise 18 ayda ve taksitle ödenmesine imkan tanınacak.

10) Asgari zorunlu otopark adedi 20’den fazla olan yeni inşa edilecek binalarda 1 Ocak 2023 tarihine kadar en az yüzde 2 oranında, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı konulacak. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren yüzde 10’a yükselecek.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya