Emlak Haberleri

Değerli konut vergisinden hangi taşınmazlar muaf?

Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlar, “değerli konut vergisi”ne tabi olacak

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha görüşmesi için geri gönderilen düzenlemenin “termik santrallere filtre takılmasını erteleyen” maddesi metinden çıkarıldı ve kanun Mecliste kabul edilmişti.

Kanun kapsamında, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmetinden vergi alınacak.

Konaklama vergisi

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle beraber satılmak amacıyla konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler için “konaklama vergisi” alınacak.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar düşürmesiyle bu sınırlar içinde farklı oranları tespit edilecek.

Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak amacıyla yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar kapsamında vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisi alınmayacak.

Vergi cezalarında indirim

Vergi ziyaı cezalarında yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Uzlaşma durumunda ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden faydalanması sağlanacak.

İdareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşama yapılabilrmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş yüklerinin düşmesi için Vergi Usul Kanunu’nda “Kanun yolundan vazgeçme” başlığıyla yeniden düzenlenecek.

Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılıyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların, vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle ödenmesi halinde ayrıca indirim imkanı sunulacak.

Söz konusu kanun kapsamında değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlardan da “değerli konut vergisi” alınacak.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3 oranında, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

Muafiyet

Değerli konut vergisinden muaf olan taşınmazlar şu şekilde:

– Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

– Tek konutu olanlardan, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

– Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametindeki taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletler arası kuruluşlara, milletler arası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

– Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya