Genel

Doğuş GYO’dan 3 ayda 40.6 milyon TL’lik satış!

Doğuş GYO’nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.

Doğuş GYO’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı.

Doğuş GYO’nun finansal raporuna göre; 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynakları 1 milyar 985 milyon 8 bin 706 TL oldu.

Şirketin 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021 tarihlerinde satış hasılatı 40 milyon 673 bin 714 TL olarak gerçekleşti. Toplam satış hasılatı içinde yurt dışı payı bulunmuyor.

Şirketin 31 Mart 2021 dönem sonu itibariyle 84 milyon 264 bin 342 Euro ve 185 milyon 508 bin 571 TL tutarında kredi anapara ve tahakkuk etmiş faiz borcu bulunmuyor. Şirketin ayrıca 2020 yılında gerçekleştirdiği Sat-Geri Kirala işlemi nedeniyle 40 milyon Euro tutarında leasing sözleşmesi bulunuyor.

Doğuş GYO’nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN

KARAR TARİHİ: 24 Mayıs 2021

KARAR SAYISI : 2021/20

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ  GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği” çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 faaliyet dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya