Emlak Haberleri

Emlak vergisi borçluları vergi affından yararlanabilecek mi?

Ülkemizde ki birçok vatandaş yeni e-haciz uygulamasıyla vergi, trafik cezaları nedeniyle hesaplarına bloke konma sorunu yaşanıyor. Peki 2020 Vergi Affı Çıktı Mı? Vergi affı kimleri kapsıyor?

2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenlemeyle 3 yeni vergi yürürlüğe girdi. 2020 vergi affı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN

Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak tarihinden sonra geçerli olmak şartıyla yürürlüğe girdi. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden tebliğde ifade edilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisi düşürülecek.

İndirimden yararlanmak amacıyla indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süre içinde verilmesi gerekecek.Söz konusu sürede haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması şartı gerekiyor.

İndirimi hesaplandığında beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ödenecek. Vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçecek. Bahsedilen beyannamenin ait olduğu yıl ile geçtiğimiz 4 dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde açıklanan fiilleri işlediği tespit edilenler bu haktan faydalanamayacak.

VERGİ AFFI 2020 GELECEK Mİ?

2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenlemelerle 3 yeni vergi yürürlüğe girdi. 2020 vergi affı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak;- Her türlü vergi, resim ve harçlar,- Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Trafik Para Cezaları,- Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,- Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,- RTÜK İdari Para Cezaları- Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,- Öğrencilerin, YURT-KUR’a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,- Ecrimisil borçları- Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,- Belediyelere Su, atık su borçları, katı atık ücret borçları,- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,- Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,- İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri- TOBB üye aidatları- TÜRMOB üye aidatları- TESK üye aidatları girmektedir.

VERGİ BORCU NE KADAR YAPILANDIRILIR?

Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, Yİ-ÜFE oranları esas alınıp hesaplanan 20.250 TL ile beraber yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL oluyor. Yapılandırılan borç peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içinde ödediğinde, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan 20.250 TL’den %90 indirim yapılarak Yİ-ÜFE tutarı olarak [20.250– (20.250x %90)]= 2.025 TL ödenecek.

 

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya