Emlak Haberleri

Emlak Vergisi değeri 2 milyon, Değerli Konut Vergisi değeri 12 milyon!

Değerli Konut Vergisi’nin (DKV) uygulamaya başlaması, Anayasa’ya aykırılıklar ve itiraz süreçleri ile ilgili, pazartesi günkü yazımda siz değerli okuyucularımı bilgilendirmiştim. Bugün ise sizlerden gelen sorular çerçevesinde, önemli bazı hususları açıklamak istiyorum.
MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZIN KAPSAMI NEDİR?

DKV’ye konu olan mesken nitelikli taşınmazlar, tapuda nitelik kısmında; mesken, konut, dubleks mesken, dubleks konut, tripleks mesken, tripleks konut, bahçeli kargir ev vb. şekilde içinde ev, konut ve mesken ibareleri geçen taşınmazlardır. Tapuda mesken olup, fiilen işyeri olan taşınmazlar hakkında, işyeri olarak imar barışından faydalanılarak yapı kayıt belgesi alındı ise gerek değere yapılacak itirazlarda, gerekse olası davalarda, yapı kayıt belgesi kullanılarak taşınmazın mesken değil, işyeri olduğu ileri sürülebilir.
MUAFİYET TANINAN KİŞİYE DEVİR, VERGİDEN KURTARIR MI?

Mükellefler DKV’ye tabi mesken nitelikli konutların değerinin bu kadar yüksek değerlenmesi ve bu verginin her yıl ödenecek olması karşısında arayış içine girmişler ve şu soruyu yöneltiyorlar: “Emeklilere tanınan muafiyet nedeniyle, böyle bir tanıdığa meskeni devir etsek vergiden kurtulur muyuz?”

DKV’den kurtulmak için, özellikle aşağıdaki muafiyet hükmünden faydalanılabilir mi? “Türkiye sınırları içerisinde, mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.)”

“Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer” düzenlemeleri çerçevesinde; yukarıdaki muafiyet tanımına uyan emekli birine meskeni devir etmekle, bu vergiden kurtulmak mümkündür. Ancak vergi idaresinin, vergiden kaçınmak amacıyla yapılan bu satışın muvazaalı olduğunu her zaman iddia edip, ispat edebileceğini göz ardı etmemek gerekir. Şöyle ki, 15 milyonluk gayrimenkulü, emekli maaşından başka hiçbir geliri olmayan bir emeklinin nasıl satın alabildiği sorusuna makul, mantıklı ve hayatın olağan akışına uygun yanıt bulmak çok zor olacaktır.
DEĞERLEME KİME YAPTIRILDI?

Aldığım bilgilere göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, DKV mükellefleri ile ilgili mesken nitelikli konutlara, Gedaş Gayrimenkul Değerleme, Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Kent Gelişim Harita Bürosu’ndan hizmet alarak ortaya çıkan raporlara göre değer tespiti yapmış.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün değerleme rakamını alan mükellefler şok geçirmektedirler. Belediye vergi değeri 2 milyon olan bir gayrimenkule, 12 milyon değer biçildiği, hatta bazı durumlara belediye vergi değerinin 15 katını bulan yeni değer tespiti yapıldığı görülmektedir.
Konu çözümsüz değil

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu değerin, gerçek değer olmadığını düşünüyorsak; bu değerlere karşı, yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde aynı mesken nitelikli taşınmaza Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans almış, bir başka gayrimenkul değerleme şirketine güncel değer tespiti yaptırılarak, alınacak olan raporun itiraz dilekçesine eklenmesinin şart olduğunu düşünüyorum. İtirazınızda, yeni raporu dikkate almak durumunda kalacaklardır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü dikkate almasa bile, bu raporu ihtirazi kayıtla beyanname verip dava açtığınızda, dava dilekçenize zaten eklemeniz gerekeceğini ve vergi mahkemeleri tarafından bu raporlara kesinlikle itibar edileceğini hatırlatırım.

DKV’nin pazartesi günkü yazımda açıkladığım gerekçelerle Anayasa’ya aykırı olduğunu ve ihtirazi kayıtla beyanname verip, olayın vergi mahkemesine taşınması ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’nde DKV getiren maddelerin iptali yoluyla bu verginin uygulamadan kalkacağını düşünüyorum.

Mükelleflere gönderilen, mesken nitelikli taşınmazların gerçek değerinin çok yüksek belirlenmesinin de, “Zaten biz bu vergiyi alsak alsak ilk yıl alabiliriz, o yüzden olabildiğince yüksek rakam belirleyelim” anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Bazı okurlarımdan, “Devlet, bu değerleme rakamından meskenimizi satın almak isterse, devire hazırız” mesajları gelmektedir. İlgilisine duyurulur…

Nedim TÜRKMEN | Sözcü

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya