Emlak Haberleri

Eyüpsultan ve Kartal ilçesinde konumlanan 3 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından, İstanbul ili, Eyüpsultan ve Kartal ilçesinde konumlanan 3 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından, İstanbul ili, Eyüpsultan ve Kartal ilçesinde konumlanan 3 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı.

İstanbul’da satışı gerçekleştirilecek gayrimenkul ihalesi açık teklif usulüyle 17 Ağustos 2022 tarihide saat 11.15’de ve 11.20’de gerçekleştirilecek.

Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından Eyüpsultan ve Kartal’da satışa çıkarılan gayrimenkullerin büyüklükleri ve fiyatları ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından satışa sunulan arsaların büyüklükleri 167,34 metrekareden başlıyor ve 528,36 metrekareye kadar yükseliyor.

Taşınmazların Muhammen Bedeli ise 1.094.280,00 TL’den başlıyor, 3.962.700,00 TL’ye kadar yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından satışa sunulan 3 gayrimenkul için yayımlanan o ilanlar…

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Encümen Kayıt No İlçe/Mahalle Ada No Parsel No Alanı
(m²)
Satılacak Hisse Oranı Halihazır Durumu Vakfiye Bilgisi İmar Durumu Cinsi Muhammen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Şartname Bedeli
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 4187 Eyüpsultan/
Üçşehitler
926 10 167,34 91/167 İşgalli Yok Konut Alanı + Uygulama projelerinin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir. Arsa 1.094.280,00 32.828,40 500,00 17.08.2022 11:15

 

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
 2. İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
 3. İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07

 1. İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
 1. Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 3. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 4. Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
 7. Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
 8. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
 1. İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
 2. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
 3. Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
 4. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra No Encümen Kayıt No İlçe/Mahalle Ada No Parsel No Alanı
(m²)
Satılacak Hisse Oranı Halihazır Durumu Vakfiye Bilgisi İmar Durumu Cinsi Muhammen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Şartname Bedeli
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 4233 Kartal/
Yakacık
8992 10 528,36 Tamamı Boş Yok B.1 plan notuna istinaden yapılaşma koşullarında Konut Alanında ve kısmen yolda kalmaktadır. Arsa 3.962.700,00 118.881,00 600,00 17.08.2022 11:20
2 4217 Kartal/
Yakacık
12311 (eski:7708) 29 389,27 Tamamı İşgalli Yok Konut Alanı Arsa 2.919.525,00 87.585,75 600,00 17.08.2022 11:25

1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
2) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
7) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya