Emlak Haberleri

Gayrimenkullerin fiyatları kaç lira?

İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul’un Kadıköy ve Kartal ilçesinde yer alan bir konut ile iki arsayı 4 taksit imkanıyla 850 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satıyor…

İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından, İstanbul’un Kadıköy ve Kartal ilçesinde, Hazine adına kayıtlı olan, bir kagir ev ile 2 arsayı satışa sunuyor.

Gayrimenkullerin satış ihalesi 21 Haziran 2022 tarihinde saat 10:30’da yapılacak.

Peki gayrimenkullerin fiyatları kaç lira? Arsa ve konutun büyüklükleri kaç metrekare? İşte merak edilen ayrıntılar…

İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak tarafından satışı yapılacak olan konut 36,50 metrekare büyüklüğe sahip. Arsaların yüzölçümleri ise 283,50 metrekare ile 723,90 metrekare olarak açıklandı.

Satışa sunulacak olan kagir evin bedeli 1 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken, arsaların fiyatları 850 bin 500 TL ve 3 milyon 319 bin 500 TL olarak açıklandı.

Satışlar kapsamında peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı bulunuyor. Aynı zamanda 3’er aylık dönemler halinde 4 taksitli ödeme de yapılabiliyor.

İşte İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından satışı yapılacak gayrimenkulerin ihale ilanı…

İlan metni: 

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  
SIRA NO DOSYA  NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ  BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 34160100610 Kadıköy Rasimpaşa Talatbey Sok. 48 185 29 36,50 Tam Kagir Ev 1.500.000,00 375.000,00 Ticaret+Konut Alanı 21/06/2022 10:30
ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA NO DOSYA  NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 34320200001 Şile Ağva Kazım Karabekir 744 parselin kuzeybatısında bulunan DHTA 287,00 3 DHTA 109.060,00 (yıllık) 21.812,00 Restaurant  Amaçlı Kullanım 21/06/2022 11:00
KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  
SIRA NO DOSYA  NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ  BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
3 34180102210 Kartal Yakacık-Merkez __ G22A104C 12373 3 283,50 Tam Arsa 850.500,00 212.625,00 Konut Alanı+Kısmen İmar Yolu 21/06/2022 14:00
4 34180104057 Kartal Çavuşoğlu __ __ 1776 29 723,90 Tam Arsa 3.619.500,00 723.900,00  Konut Alanı+Kısmen Park Alanı 21/06/2022 14:30
1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler
 a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi  ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;
Kamu tüzel kişilerinin  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-   Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde  satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün http://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir.
6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- Satışı yapılan taşınmaz  KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
9- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya