Genel

Gayrimenkulun iptali davası açılması durumunda neler olabilir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras bırakılan gayrimenkullere borçlar için tasarrufun iptali davasının açılması durumunda neler olabileceğini kaleme aldı.

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde miras bırakılan gayrimenkullere borçlar için tasarrufun iptali davasının açılması durumunda neler olabileceğini yazdı. Tamer Heper’e bir okuyucusu, “Anneannem, vefatından önce altı gayrimenkulünden üçünü dört kızı ve torunu olan bana vasiyet etti. Ölümü ile diğer üç gayrimenkulü de mirasçılarına kaldı. Annem mirası reddetti ama annemin ortak olduğu babamın şirketinin borçları için tasarrufun iptali davası açıldı. Bu durumda bize yansıyan gayrimenkuller ne olur?” sorusunu yöneltti.

İşte Tamer Heper’in yanıtı…

*****

Tasarrufun iptali davaları çok teknik bir davadır. Önce tarifini vermek gerekirse İcra İflas Kanunu’nun 277’nci maddesi ve devamına göre “iptal davasından maksat; 278, 279 ve 280’inci maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir”, denilerek sonraki maddelerde hangi hallerde tasarrufların iptalinin mümkün olacağı gösterilmiştir.

Özetle, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.

*****

İşte okuyucumun olayında da iddia, alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik bir tasarrufun bulunduğu iddiasıdır. Ben okuyucuma bakılacak davanın sonuçları hakkında bilgi veremeyeceğim. Zira anlatılan olaylar ile geçen zamanlar bilinmiyor. Zira bu davaların açılması bazı sürelere tabi.

Bunun için iki türlü süreden bahsetmek mümkün. Geçersiz olduğu iddia edilen tasarruflar iki seneden daha eski olmamalı. Tasarruf işleminin alacaklı tarafından bilindiği veya bilinmesini gerektiren tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine iptal davası açılmalıdır.

Bunlar ancak dosyaların incelenmesi ile bilinebilecek hususlar olup bir meslektaşımın incelemesi ile izlenim edinilebilinir. Bu nedenlerle okuyucumun sorusu içinde verilen bilgiler, kendisine net yanıt vermem için yeterli değildir. Ancak davanın kaybı halinde alacaklının bu gayrimenkullerin satışı ile alacağını tahsil imkanına kavuşacağını söyleyebilirim.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya