Emlak Haberleri

İcradan 12.5 milyon TL’ye satılık fabrika!

T.C. Çorlu 4. İcra Dairesi, Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi, Çorlu Suyu Karşısı Mevkii, 876 ada 30 parselde yer alan fabrikayı 12 milyon 491 bin 596 TL’ye satıyor…

T.C. Çorlu 4. İcra Dairesi tarafından, Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi, Çorlu Suyu Karşısı Mevkii, 876 ada 30 parselde yer alan fabrika 12 milyon 491 bin 596 TL’ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 26 Nisan tarihinde saat 14:15’te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ 2019/1304 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

EFT/HAVALE DEKONTLARINA MUTLAKA T.C KİMLİK NUMARASI İLE DOSYA NUMARASINI YAZMAYI UNUTMAYINIZ AKSİ HALDE İADE OLACAKTIR, SORUMLULUK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT DEĞİLDİR!
DOSYA NUMARASI (TALİMAT YA DA ESAS OLDUĞU BELİRTİLEREK)
İHALEYE GİRECEK ŞİRKETİN/KİŞİNİN TC KİMLİK NUMARASI/VERGİ KİMLİK NUMARASI
İHALE TEMİNAT BEDELİDİR İBARESİNİN YER ALMASI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Çorlu Suyu Karşısı Mevkii, 876 ada,30 parselde kain 52.116,00 m2 yüzölçüme sahip ana taşınmaz niteliği tarla olan taşınmazın 1250/13029 hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmazdaderi fabrikasının bulunduğu anlaşılmıştır. Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan parselde bulunan Çorlu Deri İhtisas OSB Türkiye’deki deri üretiminin yaklaşık %37 sini gerçekleştirerek, ülke ekonomisine istihdam sağlamaktadır. İmar planına bakıldığında ayrık nizam, Taks: 0.50,, KAKS:1,5, hmax: 12,50 m (yüksekliği 3 metreyi geçmeyen kurutma katlarına izin verilmektedir ve bu yükseklik hmax=12,50 mt’nin haricindedir) imar yapılaşma şartına tabi olan bir bölgede yer almaktadır. İhale konusu hisseli taşınmaz; tarla vasfında olduğu için uygulaması yapılmamış bir kadastro parselidir. Taşınmazın tapu kayıtları incelendiğinde;üzerinde yer alan fabrika binaları için herhangi bir bilginin olmadığı görülmüştür. Yaklaşık 52 dönüm alana sahip parsel üzerinde fabrikanın dışında birçok başka fabrika binalarının da bulunduğu tespit edilmiştir. Mevcut tapu kayıtlarına istinaden; en önemli hususlardan biri de dava konusu parsel üzerindeki hangi fabrikanın kimin mülkiyetinde olduğu konusunun belli olmadığıdır. Bütün malikler tapuda tarla olarak görünen 52.116,00 m2’lik taşınmazda hissedar durumdadır. Rapora konu taşınmaz; konum olarak Hazan Sokak üzerinde yer almaktadır. Gayrimenkulün çevresinde ağırlıklı olarak betonarme yapı tarzında inşa edilmiş 4-5 katlı sanayi yapılaşması bulunmaktadır. Bölgede daha çok deri üzerine fabrikalar yer almaktadır. Taşınmazda Baykallar Tekstil adlı tabela ile faaliyet gösteren deri fabrikasının olduğu anlaşılmaktadır. Betonarme olarak inşa edilmiş olan ana fabrika binası; bodrum kat+zemin kat+ 3 normal kat+ kurutma katından oluşmaktadır. Binanın Hazan Sokak’a bakan kuzey batı cephesinde alüminyum ve cam doğrama kullanılarak cephe kaplaması teşkil edilmiştir. Yapıda pencere doğramaları alüminyum, çatı örtüsü çelik profil taşıyıcılı trapez kesitli saçtır. Binanın ön tarafında demir doğramadan imal edilmiş yükleme kapısı ve otomatik kepenk sistemi, arka tarafında otomatik yükleme kapısı ve camsız demir doğrama kapı mevcuttur. Yapının içinde iki adet asansör yer almaktadır. Fabrika binasının 16/07/1997 tarihinde yapı kullanma izin belgesini aldığı, yapı ruhsat tarihinin 27/12/1995, yapının inşaat alanının toplamda 10.176,00 m2 olduğu, 400 m2 bodrum katta sığınak, 592 m2 si otopark, zemin katı ve her bir normal katı 2296 m2 olacak şekilde ana bina oluşturmaktadır.Yapıdaki asansörlerde bir tanesi bodrum kata hizmet verirken, bodrum katın içinde iki adet soğuk hava deposu vardır. Yapının zemin katında girişte yer alan yükleme kapısının sol tarafında showroom bölümü vardır. Showroomda giriş kapısı alüminyum doğramadır. Fabrikanın zemin katında; duvar ve tavanlar büyük oranda boyasız halde, zemin beton ile kaplıdır. Yapının birinci, ikinci ve üçüncü normal katlarında idari bölüm olarak kullanılan kısımlar vardır. İdari bölümde ofisler, tuvaletler, odalar ve yemekhane mahalleri vardır. İdari binanın bakımlı olduğu görülmüştür. Fabrikanın 1.normal katında gergi, kırpoma ve ütüleme işlemlerinin yapıldığı üniteler ve soyunma odaları, 2.normal katta yarı mamül deposu, 3.normal katında ise kurutma faaliyetlerinin yapıldığı yerler ve yemekhaneler vardır. Yapının geneli değerlendirildiğinde üretime dair işletilen alanlarda zemininin beton kaplı olduğu, duvar ve tavanları boyalı durumda olduğu, fabrikanın faaliyet amacına uygun olarak oluşturulan kısımların yer aldığı, muhtelif olarak tavan ve duvarlarda lokal bazlı rutubetin etkilerinin bulunduğu görüşmüştür. Fabrika binasının arka cephesinde 141 m2 alana sahip tek katlı olarak inşa edilmiş, çatısı trapez saç, dış duvarları boyalı, zemini beton, kapısı demir doğrama olan kazan dairesi vardır. Yine arka cephede fabrikada oluşan suyun Deri Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisine aktarılmasına yardımcı betonarme olarak teşkil edilmiş açık tahliye hattı ve üzeri mazgallı küçük ölçekli havuzlar bulunmaktadır. Ana fabrika binasının; ön ve arka cephelerinde demir doğramadan imal edilmiş sürgülü kapılar, binanın ön ve arka cephesinde beton zemin olarak yapılmış araç park alanı, çevre duvar ve demir çitleri bulunmaktadır. Fabrikaya enerji temininin açık sistem 31,5 kV’luk OG sistemi üzerinden enerjinin alınmış olduğu, bu amaçla fabrika bünyesinde ve girişte 2 adet açık sistem OG hücresi, 1 adet 1600 kVA’lık yağlı tip trafo postasının kurulu olduğu,, 1600 kVA’lık trafo gücün transferi için bir adet A.G dağıtım panosu ve merkezi kompanzasyon sisteminin kurulu ve enerjili olduğu , bu sistem üzerinden üretim katlarına ait dağıtım panolarının güçlerine uygun olarak kablo taşıma sistemleriyle 1 kV’luk enerji kabloları ile enerjinin taşındığı, üretim katlarının genel aydınlatmalarında zemin katın yüksek tavan armatürleri, diğer üretim katlarının falouresant armatürlerle genel ve lokal aydınlatmalarının yapılmış olduğu, fabrika bünyesinde lokal yangın algılama sistemi ve lokal güvenlik kamera sistemlerinin kurulu olduğu, enerji kesilmelerinde acil enerji temini için bir adet 900 kVA’lık dizel enjektörün bulunduğu anlaşılmaktadır. Makine, ekipman ve teçhizat incelemesine geçilirse 7 adet GTF-15 15000 LT Krom Pervane, 6 adet 19000 LT Hid Krom Mikser, 1 adet GMD-5 19000 LT Krom Mikser, 2 adet KD-4 290X240 paslanmaz kuru dolap, 1 adet 900 Kva jeneratör, 2 adet asarak kurutma makinesi, 4 adet kuru kırpma makinesi, 2 adet yaş kırpma makinesi, 8 adet hidrolik ütü, 2 adet otomatik ütü, 1 adet yas açkı makinesi, 3 adet LN-1 Linetöz (kuru açkı makinesi), 2 adet zımpara makinesi, 2 adet kürk etleme makinesi, 3 adet tarak makinesi, 1 adet tam otomatik deri germe makinesi, 2 adet otomatik deri boyama makinesi, 1 adet RSN-60 CK Vidalı kompresör, 1 adet DXB-080 Hıross Tazyikli Hava Kurutma, 2 adet 1250’lik Deri Santrifüjü, 1 adet tr-1 tras makinesi, 1 adet et-1 etleme makinesi, 1 adet insan asansörü, 2 adet yük asansörü, 1 adet aouamix 80-3/12/s2/r1/o1, 1 adet böwe, 1 adet deri işleme makinesi, 2 adet buhar kazanı ve ekipmanı, 2 adet asarak kurutma, 1 adet 75 up vidalı kompresör, 3 adet forklift, 1 adet 1300mm toz alma makinesi, 1 adet smo d 500 lt deneme mikseri, 1 adet mrd2 5500 lt deneme krom mikser, 1 adet 1300 mm polish makinesi, 1 adet buharlı kürk brissa mak, 1 adet hidrolik deri pres, desenli kuru kıroma, pnömatik ütü makinesi 2 adet, 1 adet yün yıkama makinesi, 1 adet yaş kırpma makinesi, 2 adet frigoblack csp /2605 st soğutma, 1 adet içme ve kullanma suyu tesisatı, 1 adet buhar tesisatı, 1 adet yangın devresi, 1 adet hidrofor bulunduğu anlaşılmaktadır.
İhale konusu HİSSELİ TAŞINMAZ üzerinde yer alan tarla, yapı, elektrik ve tesisat ile makine-ekipman-teçhizat yönünden detaylı olarak yapılan inceleme neticesinde toplam değerler Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/663 esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporu ile şöyle çıkartılmıştır:
Öncelikle tekrar hatırlatmak gerekir ki ihale konusu taşınmaz HİSSELİDİR VE1250/13029 HİSSE SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR. Davacının hissesine isabet eden tarla değeri 2.000.000,00.-TL+Yapıların Değeri 6.736.000,00.-TL+Elektrik ve Tesisat Değeri 300.596,00.-TL +Makine, Ekipman ve Teçhizat Değeri 3.455.000,00.-TL= TOPLAMDA AŞAĞIDA YAZAN MİKTAR 12.491.596.-TL MUHAMMEN BEDEL
İşbu HİSSELİ OLARAK SATIŞA ÇIKARTILAN TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ ÇORLU İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN 2019/663 ESAS SAYILI KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASININ NETİCELENMESİ ÜZERİNE MAHKEME GEREKÇELİ KARARI VE ONA DAYANAK TEŞKİL EDEN BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN TEMİN EDİLMİŞ OLUP, KIYMET TAKDİRİ KESİNDİR.
Kıymeti : 12.491.596,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİNDEDİR. TAPU
İŞLEMLERİNDE OSB DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR.
Tapu işlemlerinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur. İlaveten ihale katılımcıları ihaleye girdikleri anda OSB’den kaynaklanan ve OSB ile ilgili tüm mevzuatları okumuş, taşınmazı aldığında OSB’de hangi faaliyetleri yapabileceği, hangi faaliyetleri yapamayacağını bildiği, taşınmazın satışı ve tescil aşaması ile tescili sonrasında OSB’den kaynaklanacak tüm harç ve masrafları bildiği sayılır. Bu aşamada Müdürlüğümüzün ya da OSB’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tescil aşamasında OSB ile görüşülüp uygunluk görüşü için gerekli hal ve şartları sergilemek ve OSB yönetimine karşı bunları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu itibarla satış öncesinde gerekli bilgileri OSB’den edinip satışa girilmesi ihale katılımcılarının faydasınadır.
1. Satış Günü : 26/04/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü : 21/05/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri : ÇORLU ADLİYESİ 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU –

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1304 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya