Emlak Haberleri

İhalesi 13 Nisan’da! Eyüpsultan’da 100 milyon Tl’ye icralık arsa!

T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi Mahallesi, Taşlıburun Mevkii, 193 parselde yer alan 130 bin yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkulü 100 milyon TL’ye icradan satıyor…

T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi Mahallesi, Taşlıburun Mevkii, 193 parselde yer alan 130 bin yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul 100 milyon TL’ye icradan satışa sunuldu.

Pirinççi Köy Merkezi’ne gelmeden yaklaşık 200 metre önce sağda bulunan stabilize yol olan Cumhuriyet Caddesi’nin ardından Devlet Caddesi’ne girilerek ulaşılabilen gayrimenkulün üzerinde herhangi bir yapı bulunmuyor.

Ormanlık alanda yer alan gayrimenkule toplu taşıma araçları ile ulaşım bulunmuyor. Taşınmaza ulaşım ancak özel araçlarla sağlanabiliyor. Eğimli bir topografyaya ve yamuk bir şekle olantarla vasıflı gayrimenkul,  dere kenarından başlayarak yamaca doğru devam ediyor. Söz konusu parsel 24.01.2011 t.t li 1/5000 ölçekli Sultangazi İlçesi Nazım İmar Planında Havza İçi Proje alanında kısmen Orta Mesafeli Koruma alanında kısmen de kısa mesafeli koruma alanında ve orman alanında kalıyor. Gayrimenkulün satış ihalesi 13 Nisan tarihinde saat 14:20’de gerçekleştirilecek.

 

İlan metni:

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2021/462 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Pirinççi Mahalle , Taşlıburun Mevkii , 193 Parsel No , 130.000,00 Yüz Ölçümü Olan Tarla Vasıflı Taşınmazın Tamamıdır. Satışa konu taşınmaza Eyüp merkezinden Göktürk istikametine doğru ilerlerken Hasdal Çevreyolu üzerinde devam ederken ikinci Kemerburgaz Kavşağı’ndan solda bulunan Pirinççi Yolu’na doğru devam edilip, bu yol üzerinde düz devam ederken Pirinççi Köy Merkezi’ne gelmeden yaklaşık 200 metre önce sağda bulunan stabilize yol olan Cumhuriyet Caddesi’ne girilir. Bu yol üzerinde yaklaşık 1 km ilerledikten sonra solda bulunan Devlet Caddesi’ne girilerek taşınmaza ulaşılmaktadır. 193 no’lu parsel bu cadde üzerinde bulunan hayvanların kullanımı için yapılmış olan yalakın arkasında, yolun sol yamacında bulunan parseldir. Taşınmazın çevresinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, çevresi ormanlık alandır. Taşınmaza yakın konumda dere kenarında seralar bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma araçları ile ulaşım bulunmamakta olup, özel araçlar ile Pirinççi Köyü’ne kadar asfalt yoldan, ara caddeye girildiğinde ise stabilize yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Mahallinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Satışa konu mülk olan 193 no’lu parsel 130.000 m² yüzölçümüne sahip olup, taşınmaz eğimli bir topografyaya ve yamuk bir şekle sahiptir. Taşınmazın herhangi bir yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın sınırları dere kenarından başlayarak yamaca doğru devam etmektedir. Mahallinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, mahallinde parselin sık ağaçlardan oluşmakta olan, ormanlık bir alan olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Pirinççi Mahallesi, Taşlıburun Mevkii, 193 Nolu Parsel Eyüp / İSTANBUL
İmar Durumu : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih 15725 sayılı yazısına göre; söz konusu parsel 24.01.2011 t.t li 1/5000 ölçekli Sultangazi İlçesi Nazım İmar Planında Havza İçi Proje alanında kısmen Orta Mesafeli Koruma alanında kısmen de kısa mesafeli koruma alanında ve orman alanında kalmaktadır. Ayrıca kısmen yapı yasaklı alanda kısmen de su kanalları koruma kuşağında kalmaktadır. İSKİ genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 100.000.000,00 TL (1/1 Hisse)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/04/2022 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü : 13/05/2022 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri :İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü Mezat Salonu İstanbul AdliyesiB Blok 2. Kat Kapı No:B3-236 Nolu Oda

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’sioranında pey akçesi İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR640001500158007312437298 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır ve satış mahalinde nakit teminat alınmayacaktır (Benzer İctihat Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 karar sayılı ilamı, Onama:Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/ 1635 Esas 2021/321 karar sayılı ilamı) yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/462 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya