Emlak Haberleri

İmar planı ile ilgili yeni bir karar verildi!

İmar planı ile ilgili yeni bir karar verildi. Bu karar tapulara da yansıyacak. İşte haberin detayları!

İmarlar ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde bazı düzenlemelere gidildi. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşte imarla ilgili haberin ayrıntıları…

İMARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ! TAPUDA DA BUNU GÖRECEKSİNİZ!

İmar planı ile ilgili yeni bir karar verildi. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde bazı düzenlemelere gidildi. Bu yeni yönetmelikle birlikte askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için ilgili kurumdan görüş alınacak ve bu alanlar hâlihazırdaki harita veya kadastro paftaları üzerinde de belirtilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklik ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin belirlenmesi için de tarım, orman, mera ve korunan alanların bulunmasında olduğu gibi ilgili kurumdan görüş alınması ve bu alanların harita veya kadastro paftaları üzerine işlenmesi kararı getirildi. Yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile  İnşaatı tamamlanmış bir binanın dışında yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak koşulu ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında, etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, mimar ve mühendislere ait olmak kaydı ile ruhsat alma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için yapılacak olan, alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de ve ilgili tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınıp, betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılmak şartı ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden ayrı tutulurken bu yapılarda da etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğunun da proje müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ait olması hükümleri getirildi.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya