Emlak Haberleri

İmar planları için yeni düzenleme!

TBMM’ye sunulan Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi için belirlenen sürenin 3 ay daha uzatılması amaçlanıyor.

İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana geliyor. Kanun gereğince mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılıyor. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe giriyor.

 

İmar planları bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor

Bu planlar belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında gösteriliyor. İmar planları bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor.

 

Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi ve gereken değerlendirmelerin yapılabilmesi için belirlenen sürenin gerekli görülmesi hâlinde 3 ay daha uzatılabilmesi amaçlanıyor.

 

3 ay uzatılabilir

MADDE 1- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesinin sekizinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak; plan ve plan revizyonlarının ilgili mevzuat çerçevesinde incelenebilmesi ve yeterli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi hâlinde ilgili idare bu süreyi 3 ay daha uzatabilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya