Emlak Haberleri

Kayıtlı olmayan taşınmazlar tescil edilecek!

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapılmaması veya bunların taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda taşınmazın köy tüzel kişiliği adına tescil edilmesi için öngörülen süre 31 Aralık’a uzatıldı.

18/3/1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapılmaması veya bunların taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda taşınmazın köy tüzel kişiliği adına tescil edilmesi için öngörülen sürenin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanıyor.

28 Kasım 2017 tarihinde Köy Kanunu’na eklenen geçici madde kapsamında, anılan Kanunun ek 13 üncü maddesi uyarınca köy yerleşim alanlarında bulunan ve köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtla evi bulanmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyenlere ilave süre verilmesi amacıyla bu vatandaşlarımızın satın aldıkları taşınmazları üzerinde bina yapmalarına ve taksitlerini ödemelerine fırsat sunmaları amacıyla vatandaşlarının mağduriyetlerinin önlenmesi ve verilen bu süre içerisinde de bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda bu taşınmazların köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, 31 Aralık 2020 tarihinden önce ek 13 üncü maddede belirtilen süreleri dolacak olan hak sahiplerinin bu süreleri de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle, kanunda belirtilen sürelerin esnetilmesi yönünde vatandaşlardan çok sayıda talep geliyor. Türkiye’yi 2020 yılının Mart ayından beri etkisi altına alınan pandemi sebebiyle bir dönem sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası seyahatin yasaklanması ya da kısıtlanması tedbirleri uygulanmış, kontrollü bir sosyal hayata geçildi. Bu nedenle, 7061 sayılı Kanunla 31/12/2020 tarihinde dolacak bu sürenin, üç yıl daha ertelenerek, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ötelenmesi pandemi nedeniyle mağdur olan vatandaşları rahatlatacak, bu nedenle sorumluluklarını yerine getirmeyen vatandaşlara ait taşınmazların köy tüzel kişiliği ya da belediye adına tescil edilmesini de bir yıl daha erteleyecek.

18/3/1924 TARİHLİ VE 442 SAYILI KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1 – 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun geçici 5 inci maddesindeki “31/12/2020″ ibareleri “31/12/2023″ şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya