Ekonomi

Kentsel dönüşümde mütehhit ekstra para istiyor!

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen kentsel dönüşümde ekstra para isteyen müteahhite dava açılır mı?

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlıklı olarak müteahhit firmalarla gerçekleştirilen kat karşılığı anlaşmalar üzerinden ilerliyor. Kakıcı – Şimşek Hukuk Bürosu kurucuları arasında yer alan Av. Elvan Kakıcı Şimşek, son zamanlarda mağduriyetlerin arttığı kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm dahilinde sözleşme gereği yüklenicinin en temel borçları arasından birinin kararlaştırılan arsaya bağımsız bölüm inşa etmek ve o bağımsız bölümleri teslim etmek olduğunu kaydeden Kakıcı – Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, “Arsa payı Karşılığı inşaat sözleşmelerinde ücret “götürü ücret” niteliğinde değerlendirilir ve kural olarak değiştirilebilmesi mümkün değildir. Bu ücret de yükleniciye devredilecek arsa payıdır ve arsa sahibi tarafında arsa payı teslim edildiği için daha ilk başta ödenmiştir. Ancak son günlerde müteahhit firmalar giderlerdeki artışları gerekçe göstererek taraflar arasında geçerli bir sözleşme olmasına rağmen evleri hak sahiplerine teslim etmemekte ve ekstra para istemektedir.” şeklinde konuştu.

Elvan Kakıcı Şimşek, böyle bir durumla karşılaşmış olan arsa sahiplerinin ne yapması gerektiği ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi:  “Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde yüklenicinin borcu kararlaştırılan binayı yapmakla sona ermez. Borcun sona erebilmesi için yapılan binanın kararlaştırılan bölümlerinin arsa sahibinin fiili kullanımına bırakılması, yani bölümlerin arsa sahibine teslim edilmesi gerekmektedir. Bölümlerin teslim tarihi genellikle sözleşme ile kararlaştırılır ve sözleşmede teslim zamanı açıkça yazdığı için Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yüklenici sözleşmenin teslim tarihinin geçmesi ile binayı/bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim etmemesi nedeniyle ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.
Yüklenicinin temerrüde düşmesi sonucunda arsa sahibinin hakkı kural olarak Mahkemelere başvurarak dava açmak ve yükleniciyi ifaya zorlamaktır. Çünkü onun sözleşme ile güttüğü amaç, arsasına yapılacak binadaki bir kısım bağımsız bölümlere sahip olmaktır. Ancak yüklenicinin temerrüde düşmede kusuru bulunduğu hallerde arsa sahibinin aynen ifa talebinden başka; aynen ifa talebine ek olarak gecikme tazminatını ve kararlaştırılan cezai şartı da isteme hakkı vardır.” dedi.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya