Emlak Haberleri

Kira gelir beyanı ile ilgili merak edilen detaylar! Milyonlarca kişi ödüyor!

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde kira gelirinin beyanını kaleme aldı. İşte Nedim Türkmen’in ‘Hayırlı damat olmaya emsal kira bedeli engeli’ başlıklı yazısı…

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde kira gelirlerinin beyanında gerçek gider yönteminde düşürülebilecek giderleri kaleme aldı. İşte Nedim Türkmen’in ‘Hayırlı damat olmaya emsal kira bedeli engeli’ başlıklı yazısı…

Köşemde, “Gerçek kişiler için beyanname rehberi” yazı dizimi okudunuz. Sizlerden gelen birçok soru oldu. Bugün sizlerden gelen, özellikle kira gelirlerinin beyanında “Gerçek gider” yönteminde indirilebilecek giderler ve emsal kira bedeline ilişkin konularla ilgili sorularınıza Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aynı sorulara vermiş olduğu özelgelerden yararlanarak yanıt vereceğim.

İşte Nedim Türkmen’in ‘Hayırlı damat olmaya emsal kira bedeli engeli’ başlıklı yazısının devamı: 

Gayrimenkul sermaye iratlarında (GMSİ) safi iradın tespitinde kiraya veren tarafından gayrimenkulün iktisadi değerini artıracak nevi’den yapılan harcalamarın (örneğin sobalı evin, kombiliye çevrilmesi, binaya asansör yaptırılması vb.) Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendine göre normal onarım gideri olarak dikkate alınması mümkün olmayıp, bu nitelikteki harcamaların gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek, konutun amortisman oranı ve süresine göre gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda kombiye ödenen bedel, 50 yıla varan süreler içinde amortisman yoluyla gider olarak dikkate alınabilecektir. Bu görüşü veren maliyeci arkadaşlar, kombinin kullanım ömrünün nasıl 50 yıl olabildiğini açıklasalardı iyi olurdu.

ŞİRKET ORTAĞINA AİT İŞYERİNİN BEDELSİZ KULLANIMINDA TEVKİFAT YOK ANCAK EMSAL KİRA  BEDELİ VAR

Şirket ortaklarına ait gayrimenkullerin şirket tarafından bedelsiz olarak kullanılmasında nakden veya hesaben bir ödeme yapılmadığından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinin (a) alt bendine göre tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, şirkete bedelsiz tahsil edilen iş yeri için Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. maddesine göre tespit edilecek emsal kira bedeli, aynı Kanunun 86. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (d) alt bendi gereğince 2021 takvim yılı için 2.800 TL’yi aşması halinde emsal kira bedeli olarak hesaplanan tutarın tamamının şirket ortağı tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilerek vergilendirilmesi gerekmekte.

KAYINVALİDE VE KAYINPEDERİN İKAMETLERİNE BEDELSİZ BIRAKILAN GAYRİMENKULLER İÇİN EMSAL KİRA BEDELİ

Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. maddesinde yer alan hüküm, mal sahiplerinin usul, füru ve kardeşlerini kapsamakta olup, anılan hükmün diğer kan ve kayın hısımlarını sıhri hısımları) da kapsadığı değerlendirilemeyeceğinden, bunların dışında kalan akrabalara (yeğen, dayı, amca, kayınpeder, kayınvalide, baldız vb.) ikamet amacıyla tahsis edilen gayrimenkullerde emsal kira bedelinin uygulanması gerekmektedir. Buna göre, kayınvalide ve kayınpeder ile aradaki bağın “Kayın Hısımlığı” olması nedeniyle, emsal kira bedeli uygulamak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Damatlar için “Hayırlı damat” olmanın bedeli; kayınvalidesine ve kayınpederine tahsis ettiği kendisine ait konutun emlak vergi değerinin %5’i kadar yıllık kira beyan edip, gelir vergisini ödemektir.

Kentsel dönüşüm kapsamında alınan kira yardımı nedeniyle beyanname verilmez

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, yıkılan gayrimenkul için sahibine ödenen ve sözleşmede aylık kira yardımı olarak belirtilen bedel, kiralama işlemine dayanmamakta olup, yardım niteliğindeki bu ödemeler, G.V.K.’nun 2. maddesinde sayılan gelir unsurlarından hiçbirine girmemektedir. Dolayısıyla söz konusu kira yardımının anılan Kanunun 70. maddesi kapsamında elde edilen gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Mükellef, kira gelirine ilişkin olarak verilecek gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde gerçek gider usulünü tercih etmişse; kira geliri elde edilen gayrimenkullerin adına tescilinin yapılabilmesi için ödenen tapu harcını, G.V.K.’nun 74 üncü maddesinin ‘nci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca gayrimenkul sermaye iradına ilişkin safi iradın tespitinde indirim konusu yapılabilir.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya