Emlak Haberleri

Kira geliri beyanında son gün 31 Mart!

Ordu SMM Odası Başkanı Bahadır Baş, bugün Dünya Gazetesi’nde gelir vergisi beyannamelerine ilişkin detayları kaleme aldı. İşte Bahadır Baş’ın ‘Mali müşavirler ile görüşmeden Hazır Beyan Sistemi’nden beyannamelerinizi vermeyin’ başlıklı yazısı…

Ordu SMM Odası Başkanı Bahadır Baş, bugün Dünya Gazetesi’nde kaleme aldığı ‘Mali müşavirler ile görüşmeden Hazır Beyan Sistemi’nden beyannamelerinizi vermeyin’ başlıklı yazısında gelir vergisi beyannamelerine ilişkin detayları kaleme aldı. 

Bahadır Baş, yazısına, gelir vergisi beyan döneminin 1 Mart 2022 tarihinde başladığını belirtti ve “2021 yılında elde edilen kazançlara ilişkin beyannamelerin 1-31 Mart tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk edecek verginin iki taksitte (birinci taksit Mart, ikinci taksit Temmuz ayı içinde) ödenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İşte Bahadır Baş’ın yazısının devamı: 

Bazı gelirler için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilebilmektedir. Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamemizin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

Hazır beyan sistemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başarı ile hayata geçirdiği önemli projelerdendir. Gerçekten hem kullanımı hem de bilgilerin online sistemden çekilmesi mükelleflere önemli kolaylık sunmaktadır. Maliye Bakanlığınca uzun zamandır uygulan hazır beyan sistemi ile vatandaşlar internet üzerinden kendi adlarına hazırlanan beyannamesini görüntüleyerek, onaylayabilmekte veya üzerinde değişiklikler yaparak onay yapabilmektedirler. Ödenecek vergi hazır beyan sistemi otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Hazır beyan sisteminin kullanım kolaylığına rağmen; bir indirim hakkının kullanılmaması fazla vergi ödemesine, bir istisnanın yanlış değerlendirilmesi eksik beyana sebebiyet verebileceği gibi bu hatalar sonucunda mükellefler vergi cezası ile de muhatap olabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için mutlaka bir Mali Müşavirden destek alınması, birlikte karar verilmesi yerinde olacaktır.

Son zamanlarda gelişen teknolojiler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün kamu kurumlarından, bankalardan bilgi çekmektedir. Özellikle gayrimenkul alım satımları yakından incelenmektedir. Kira gelirleri ise banka sistemi zerinden özellikle takip edilmektedir.

İleride cezai durumlarla karşılaşmamak için 2021 yılına ait hazır beyan sistemi ile verilecek beyana tabi gelirlerin meslek mensupları ile birlikte kontrol edilmesi mükelleflere katkı sağlayacaktır.

2021 yılına ilişkin hazır beyan sisteminden beyan edilecek kira gelirleri için kısa hatırlatmalar:

– Sadece konut kira geliri olup istisna sınırı olan 7.000 TL’yi aşmayanlar yılık GMSİ beyannamesi vermeyeceklerdir.

– Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2021 yılı için) 7.000 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.

– Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler bu durumun idare tarafından tespiti halinde, kira gelirleri istisnasından faydalanamayacaktır.

– Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret (emekli maaşı dahil), menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 190.000 TL’Yİ aşanlar, konut kira geliri için belirlenen 7.000 TL’lik istisnadan faydalanamazlar.

Türkiye’de ikamet eden gerçek kişilerin, sadece iş yeri kira geliri elde etmesi ve bu gelirin yıllık brüt toplamı 53.000 TL’yi aşmaması halinde, bu gelirleri nedeniyle yılık GMSİ beyannamesi vermeyeceklerdir.

– Yurt dışında ikamet eden gurbetçi vatandaşlarımız, tamamı Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmiş iş yeri kira geliri, ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı elde etmesi halinde, tutarına bakılmaksızın yılık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.

– Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilecektir.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya