Emlak Haberleri

Kocaeli Milli Emlak’tan satılık 7 gayrimenkul!

Kocaeli Milli Emlak tarafından, Kocaeli ili, Kartepe, Darıca, Şekerpınar, Bağlarbaşı, Akse ve Bahçecik ilçelerinde yer alan 7 gayrimenkul 15 milyon 29 bin TL’ye satışa sunuldu.

Gayrimenkullerin satış ihalesi 21 Ocak tarihinde saat 12:30’da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

Kocaeli Milli Emlak

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez  Ankara  Karayolo Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Valilik 1. Kat 4 Nolu Toplantı Salonunda
toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Satışı yapılacak olan 1.-3.-4.-5.-6. ve 7. sıradaki taşınmazlar tespit tarihi itibariyle boştur. 2. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineyle ilgisi olmayan konteyner bulunmaktadır.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kandıra Emlak, Gebze Emlak ve İzmit Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğün, Gebze Emlak Müdürlüğüne  veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Satılacak taşınmazların  ihale bedeli 5.000,00 TL’sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 ‘ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup,
ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kocaeli.csb.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya