Emlak Haberleri

Konut almak zorlaşıyor mu?

Dünya Gazetesi köşe yazarı Akif Akarca ve Dr. Mehmet Şafak, bugünkü köşelerinde yeni KDV düzenlemesi ile konut sektöründe nelerin değiştiğini tek tek açıkladı. İşte o yazı…

Dünya Gazetesi köşe yazarı Akif Akarca ve Dr. Mehmet Şafak, bugünkü köşelerinde konut teslimlerinde ve arsa arazi teslimlerindeki KDV oranlarında yapılan değişiklikleri yazdı. İşte Akif Akarca ve Dr. Mehmet Şafak’ın o yazısı…

29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” da, 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde değişiklikler yapıldı ve bu değişikliklerle ilgili Tebliğ Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.

Karar ve Tebliğ taslağı kapsamındaki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, konut ile arsa ve aarzi teslimlerinde uygulamalar değişti. Peki o uygulamalar nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla mevcut durumda konutlara uygulanan KDV oranının belirlenmesinde esas olan “büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmama” ve “yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi değeri”ni göz önünde bulunduran kriterler artık bulunmuyor.

Kararın 4 ve 9 uncu maddelerinde gidilen düzenlemeyle de konut teslimlerindeki KDV oranı düzenlendi ve dairelerin net alanının 150 metrekareye kadar olan bölüm için yüzde 8, 150 metrekareyi aşan bölümleri için de yüzde 18 oranında KDV uygulanmasına karar verildi.

Aynı zamanda rezerv yapı alanı ve riskli alan şeklinde tespit edilen yerlerle rikli yapıların yer aldığı alanlarda dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen konutlar için KDV uygulaması şu şekilde düzenlendi:

– net alanı 150 metrekareye kadar olan bölüm için yüzde 1,

– bu konutlarda da 150 metrekareyi aşan bölümler için yüzde 18.

Konutlarla ilgili yeni tespit edilen KDV oranları 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli sayıldı. Bu nedenle, 1 Nisan 2022’den sonra alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen konutların teslimlerinde, dairenin net alanının;

-150 metrekare veya daha küçük olması halinde yüzde 8 KDV,

-150 metrekareden çok olması halinde, satış tutarının 150 metrekareye kadar olan bölümü için yüzde 8, 150 metrekareyi aşan bölüm için yüzde 18 KDV uygulanacak.

Fakat, kararın yürürlüğe alınacağı 1 Nisan 2022’den önce yapı ruhsatı alınan ya da kamu kurum ile kuruluşları ve bunların iştiraklerince ihalesi yapılan projeelrdeki konutlar için eski hükümler devrede olacak. Bu kapsamda, 1 Nisan 2022’den önce yapı ruhsatı alınan ya da kamu kurum ile kuruluşları ve bunların iştiraklerince ihalesi yapılan projelerde inşa edilen evlerin, bu tarihten sonraki teslimlerinde;

Net alanı 150 metrekareye kadar olan daireler için KDV oranı;

i-  Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde (Yüzde 1),

ii- Büyükşehirlerde,  lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

1- Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirasından az olan konutların tesliminde yüzde 1
b) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8
c) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18
2- Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirasından az olan konutların tesliminde yüzde 1
b) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8
c) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18
– Net alanı 150 m2 ‘yi aşan konutlarda ise genel vergi oranı (Yüzde 18) uygulanacaktır.

Arsa Ve Arazi Teslimlerinde KDV Uygulaması:

Kararın 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile halihazırda yüzde 18 oranında KDV’ye tabi arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapılacak teslimlerde yüzde 8 olarak uygulanacaktır.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya