Ekonomi

Konut sahipleri yeni bir vergiyle tanıştı: ‘Değerli Konut Vergisi.’

Geçen yıl yürürlüğe girmesi planlanan bu verginin uygulaması bir yıl ötelenmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, dün Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Posta’dan Meltem Kara Söyleyenoğlu’nun haberine göre; beyannamenin hemen ardından ödemeler de başlayacak.

2020’de bina vergi değeri 5 milyon 227 bin TL’yi geçen mesken nitelikli taşınmazlar, bu vergiye tabi olacak. Tebliğde yer alan rakamlara 2021 yılı yeniden değerleme oranının (yüzde 9.11) yarısı eklendiğinde vergi oranları şu şekilde hesaplanıyor:

5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3,

10 milyon 455 bin TL’ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL’si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6,

10 milyon 455 bin TL’den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir.

Tek eve muafiyet

Mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanlar,

Birden fazla konutu olanların verginin konusuna giren en düşük değerli tek taşınmazı,

İdarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve TOKİ’nin maliki olduğu taşınmazlar,

Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan taşınmazlar ile elçilerin oturduğu konutlar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilciliklerine ait taşınmazlar vergiden muaf tutulacak.

Müteahhitler, henüz satış ve devrini yapmadığı, kiraya vermediği yeni konutlar için bu vergiden muaf tutuluyor.

20 Şubat’a kadar beyanname verilecek

Mükellefler beyannameleri, konutun bulunduğu belediyeden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ilave ederek, ilgili yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın olduğu yerdeki vergi dairesine iletecek.

Beyannameler, e-beyanname şeklinde de iletilebilecek.

Birden fazla Değerli Konut Vergisi’ne tabi konuta sahip olanlar, tamamı için tek beyanname verecek.

Ödemeler ne zaman?

Değerli Konut Vergisi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecek. İlk taksit Şubat ödendi ve ev Nisan’da satıldı. Ağustos taksidi bu durumda da ödenecek.

Hangi şartlarda sona erer?

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık koşullarını kazanan konutların vergi mükellefiyeti, olayın gerçekleştiği tarihi takip eden taksitten itibaren biter.

Konutun bina vergi değeri vergi tutarının altında kalırsa mükellefiyet sona erer.

Ceza ve gecikmeye dikkat

Muafiyetten faydalanma koşullarını kaybetmesine karşın bu değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle alınacak.

Örnek 1

Bina vergi değerleri 5 milyon 145 bin TL, 6.3 milyon TL ve 6 milyon 825 bin TL olan 3 konutunuz var. Ödenecek vergi şöyle hesaplanır:

Birinci konut (5.145.000 TL): Vergi ve bildirime tabi değil.

İkinci konut (6.300.000 TL): Muaf ve bildirime tabi.

Üçüncü konut (6.825.000 TL): 5.227.000 TL’si muaf, kalan kısım için binde 3 vergi ödenecek. Toplam ödenecek vergi: 4.794 TL

Örnek 2 

Bina vergi değeri 7 milyon 980 bin TL olan bir konutunuz olduğunu varsayalım. Bu vergi değerinin 7 milyon 841 bin TL’si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6 yani 834 lira ödeyeceksiniz. Toplam vergi tutarınız: 8.676 TL

Örnek 3 

Konutunuzun bina vergi değeri 12 milyon TL. Bu değerin 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 yani 15 bin 450 lira ödeyeceksiniz. Toplam vergi: 38.976 TL.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya