Emlak Haberleri

Konut teslimlerinde süre uzuyor!

Ön ödemeli konutlara, devre mülk ile devre tatil satışlarına ve kredilere yönelik düzenlemeleri de kapsayan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunla, ön ödemeli satılan konutların teslimlerinde, devre mülk satışlarında ve kredi ürünlerinde düzenleme yapılıyor.

Ön ödemeli konutlara, devre mülk ile devre tatil satışlarına ve kredilere yönelik düzenlemelerin yer aldığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunla, ön ödemeli satılan konutların teslimlerinde, devre mülk satışlarında ve kredi ürünlerinde değişikliğe gidiliyor.

Ön ödemeli konut, devre mülk ve kredilere yönelik düzenlemeleri de kapsayan kanunla beraber;

-Kredi almak için yan ürün şartı olmayacak,
-Devre tatil satışını yalnızca mülk sahipleri gerçekleştirebilecek,
-Ön ödemeli satışı yapılan konutların teslimi en geç 48 ayda yapılabilecek,
-Devre mülk hakkı tanıyan sözleşmeleri de kapsayacak şekilde tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamayacak.

İşte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin tüm merak edilenler ve yeni yapılan düzenlemeler…

Tüketici kredileri kapsamında kredi borcunun tümünün erken ödenmesi durumunda bildirim şartı aranmadan cayma hükümleri uygulamaya alınacak. Bu şekilde vatandaşların, ödedikleri ücret ve masrafların iadesiyle kredi sebebiyle karşılaştıkları maliyet düşürülecek.

Kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi süresi belirli olmayan tüketici kredilerinin faizlerinin tüketicilerin lehine değişikliklerin anında uygulanması amacıyla düzenleme hayata geçirilecek. Faizdeki indirimin, tüketicilerin lehine yürürlüğe alınması için 30 gün önceden bildirimde bulunulması koşulu kaldırılacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan ve tüketici kredilerine sigorta yaptırılmasına yer veren maddesi “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu” başlığı kapsamında tekrar düzenlenecek ve bağlantılı sigorta yaptırılması engellenecek.

Kredi veren, kredi bağlantılı sigortayı kapsamayan bir sözleşmeyi de tüketiciye sunmak şartıyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını kapsayan bir kredi sözleşmesini tüketiciye teklif edebilecek.

Tüketici tarafından istenilen sigorta firmasından sağlanan teminat, kredi verence kabul edilmekle zorunlu tutulacak.

-Konut finansmanı sözleşmesi, krediyle ilişkin olanlar dışında yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması koşuluna bağlı tutulamayacak.

-Ön ödemeli şekilde satışı yapılan konutların vadedilen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu tutulacak.

-Ancak, büyük ölçeğe sahip konut projelerinde inşaatın bitirilmesi uzun sürebiliyor bu nedende, ön ödemeli şekilde satılan dairelerde azami teslim süresi 36 aydan 48 aya yükseltilecek.

-Kat irtifakının tüketici ismine tapı siciline tescil edilmesiyle beraber zilyetliğin devri durumunda da devir ve teslim gerçekleşmiş sayılacak.

Devre mülk satışı da düzenleniyor

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la beraber devre tatil sözleşmelerinin çerçevesi ile düzenlenme usul ve esaslarının da açık hale getirilmesi öngörüldü.

Devre tatil satışının finansal kiralama şeklinde gerçekleştirilmesi halinde de devre tatil sözleşmeleriyle ilgili kanun hükümleri uygulanmaya başlanacak.

Ayni hakka konu olan devre tatil sözleşmelerinde ise, yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde tespit edilen esas ve usuller kapsamında devre mülk sözleşmesi şeklinde yapılması zorunlu tutulacak.

Kooperatif ya da ticaret şirketi ortaklığı veya dernek ile vakıf üyeliği şeklinde devre tatil hakkı verilmesine yasak getirilerek, kanun tarafından sağlanan korumadan tüketicilerin faydalanmasına imkan sunulacak.

Devre mülk hakkı tanıyan sözleşmeleri de kapsayacak şekilde tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamayacak. Aynı zamanda, devre tatil sözleşmeleri en çok 10 sene için kurulabilecek.

Tüketiciler, şahsi hak sunan devre tatil sözleşmeleri sebebiyle oluşan tatil hakkını kullanmayacağı dönemi; tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önceden sağlayıcıya bildirmesi halinde, o süreç için tüketiciden herhangi bir bedel istenemeyecek.

Ön ödemeli konut satışları kapsamında teslim ya devir süresinin sözleşmede belirtilen tarihten itibaren 48 ay aşması halinde, teslimi yapılmayan her konut için 70 bin TL idari para cezası kesilecek.

Kanun kapsamında, ön ödemeli devre tatil satışlarının yapılamayacağı belirtildi. Devre tatile konu olan gayrimenkulün yapılacağı arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketiciyle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi gerçekleştirenler, tüketicilerle mülkiyet payı ile bağlı ayni hak sunan devre tatil sözleşmesi yapanlar, yapılmasına aracılıkta bulunanlar ile kooperatif ya da ticaret şirketi ortaklığı veya dernek ile vakıf üyeliğiyle devre tatil hakkı tanıyanlarla bu işleme aracılıkta bulunanlar, devre tatile konut mülkte ayni hak sahibi olmamasına rağmen, devre tatil satışı gerçekleştirenler hakkında 3 seneden 6 seneye kadar hapis cezası verilebilecek.

Kanunun yayımı tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınan devre tatile konu mülklerde, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren beş sene süreyle ön ödemeli usulde satış da dahil olacak şekilde devre mülk, mülkiyet payına bağlı ayni hak sunan devre tatil ya da şahsi hak sunan devre tatil satışı gerçekleştirilebilecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; kanunun yayımlanmasından önce gerçekleştirilen devre tatil sözleşmeleri ve yapı ruhsatı alınmış olan devre tatile konu olan mülklerle ilgili sözleşmeler ve yaptırımlar için önceki kanun hükümleri devrede olacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklik ile beraber de devre mülklerdeki asgari devre süresi de 15 günden 7 güne düşürülmüş oldu.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya