Emlak Haberleri

Koronavirüs kapsamında yapılan kira düzenlemeleri.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulmuştu. Teklif Genel Kurulda kabul edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan düzenlemeye, Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, belediyelerin 3 ay ertelenen ödemelerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan yıllık taksit ödemeleri de dahil edildi.

Kanunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı neden gerekçesiyle, hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ve ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020’den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemek için Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yetki verildi. Bu sürelerin bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar ertelenebilecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulaması yapılmadan tahsil edilecek.

Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç Orman Kanunu gereğince devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020’den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken ödemeler başvuru şartı aranmadan 3 ay süreyle ertelenebilecek. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmak için Tarım ve Orman Bakanı yetkili sayılacak. Bu ödemeler ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan alınacak. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilecek.

Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerde yapılan kiralamalardan 1 Nisan 2020’den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 aylık ertelenecek. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatma yetkisi Tarım ve Orman Bakanı’nda olacak. Bu bedeller de ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan alınacak.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufundaki taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19 Mart 2020’den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili sayıldı. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar ertelenebilecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulaması yapılmadan tahsil edilecek.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönemlerde kira bedelleri alınmayacak.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri 31 Temmuz 2020’ye kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilecek. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya