Genel

Mera alanları çiftçilere ücretsiz verilebilecek!

4342 Sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre; mera, yaylak ve kışlak arazilerin çiftçi ailelerin kullanımına ücretsiz olarak tahsis edilmesi planlanıyor.

Gelişmiş ülkeler tarım ve hayvancılık sektörleri ile ülkelerin istikararını sağlıyor ve ihracatçı konumda yerlerini alıyor. Türkiye coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun ortam ve oldukça önemli bir potansiyele sahip. Bir zamanlar ihracatçı konumunda olan Türkiye, şuan da ithalatçı konumunda yer alıyor.

MERA ALANLARIMIZ GENİŞLEYECEK

Türkiye’de 1928’de çayır-mera alanı. 46 milyon hektar olup, işlenen arazilerin 7 katıydı. Çayır mera varlığımız günümüzde 15 milyon hektarin altına düşmüş ve ekolojik denge bozulmuştur.  Sürdürülebilir bir yaşam için doğal varlıkların ve ekosistemlerin korunması gerekiyor. Bu durumun önüne geçilmesi için çalışmalara başladı.

CEZAİ İŞLEM YOLDA

4342 Sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Komisyonda görüşmeleri süren kanun teklifine göre, besiciliğin geliştirilmesi ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi için mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahının Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il müdürlüklerince yapılması ve bu arazilerin çiftçi ailelerin kullanımına ücretsiz olarak tahsis edilmesi ile yasaklanmış yerlerde hayvanlarını otlatanlar ve mezkûr arazileri tahrip edenler hakkında cezai işlem uygulanması amaçlanıyor.

4342 SAYILI MERA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/02/1998 Tarihli ve 4342 Sayılı Mera Kanunun 26. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26- “Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslah çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il Müdürlükleri’nce yapılır ve mera, yaylak ve kışlaklar kanunun 22 nci ve 24 üncü maddesi kapsamındaki çiftçi ailelerinin kullanımına Ücretsiz olarak tahsis edilir.”

MADDE 2- 25/02/1998 Tarihli ve 4342 Sayılı Mera Kanunun 27.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 27- “Yasaklanmış yerlerde hayvanlarını otlatmaya devam edenlerle mera, yaylak ve kışlak arazisini sürmek sureti ile tahrip edenler ve izinsiz inşaat yapanlar hakkında, valilik tarafından 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 513 üncü ve devamı maddelerine göre gerekli kanuni işlem yapılır. Belirtilen fiilleri işleyenleri zamanında duyurmayan muhtar, belediye başkanı gibi bu Kanunun uygulanmasında görev ve sorumluluk verilen kişiler hakkında, genel hükümlere göre işlem yapılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya