Ekonomi

Mirasçılar dikkat! Miras vergisiyle ilgili her şey!

Kendisine miras kalan kimselerin, intikal eden bu miras için vergi ödemeleri gerekiyor. Peki, 2020 miras vergisi oranları ne? 2020’de mirasçılar ne kadar vergi ödeyecek? 

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, veraset ve intikal vergisi kredi kartıyla da ödenebilecek.

Türkiye’de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi durumunda her sene düzenli olarak miras vergisi ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi halinde de miras vergisi ödeniyor.

Miras vergisinin ödenmemesi halinde cezai işlem uygulanıyor. Miras vergisinin belli bir süre boyunca belirlenmiş aylarda ödenmesi gerekiyor.

Miras vergisi tahakkukundan itibaren yılda iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekli. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında olsa bile beyanname verilmesi gerekmekte. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirildiğinde vergi beyannamesi verilmiyor.

Beyanname verme süresi

Ölüm durumunda, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekli. Beyannamedeki hesaplama sonucu “veraset ve intikal vergisi” ödeniyor veya yalnızca beyanname vermekle yetiniliyor, vergi ödemesi olmuyor. Hesaplamada; öncelikle istisnalar düşülüyor, istisnalardan sonra kalan tutar üzerinden vergi belirleniyor.

1. taksit dönemi Haziran’da

Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belirli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksitte ödüyor. Veraset ve İntikal Vergisi ödemelerinin 1. taksit dönemi Haziran’da başlıyor.

2020 Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarı

2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre düzenlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şöyle;

– Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306 bin 603 TL

– Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 613 bin 582 TL

– İvasız suretle meydana gelen intikallerde 7 bin 60 TL

Vergi hesaplaması

1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle oluşan intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre belirlenecektir.

Kredi kartıyla ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yayınladığı açıklamada, vergi dairelerinde tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezalarının, anlaşmalı bankaların kredi kartıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

 

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya