Emlak Haberleri

Neo Yapı’nın alacaklılar toplantısı 21 Ocak’ta gerçekleşecek!

2000 yılında kurulan Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca’da 200 bin metrekareden fazla konut, villa ve işyeri ile birçok projeye imzasını attı. 

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan karara göre, Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. hakkında yeni bir karar alındı.

İnşaattan mimariye, statik dizayndan pazarlamaya kadar çok birimli bir yapısı bulunan Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat, sektörde yaşadığı mali sorunlarını aşamayınca konkordato talep etmişti.

Neoyapı Arazi Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye; İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin 2018/1184 E. sayılı dosyasından 17 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmiş, İhsan Ağaçhan, Birtan Hidayet Öğretici ve Erdem Akyazılı konkordato komiserleri olarak atanmıştı. Daha sonra bu süre dört ay uzatıldı. Sürenin dolmasına yakın mücbir sebep sayılan Covid-19 virüsü sebebiyle 86 gün daha ek süre verildi. Konkordato mühleti içerisinde alacaklılar toplantısının yapılmasına kadar Kanunda öngörülen tüm İşlemlerin heyet tarafından gerçekleştirilmesine müteakip alacaklılar toplantısı hazırlık işlemlerine başlanılmış ve bu çerçevede borçlu şirketin konkordato tekliflerini müzakere etmek üzere;

Alacaklılar Toplantısının; 21 Ocak 2021 ( Perşembe ) tarihinde Neo Gölpark Sitesi, Mavigöl Mah. Kocayusuf Cad. Karakiraz Sok. No: 1 / 40 Arnavutköy – İstanbul adresinde yapılmasına karar verildi.

Gerek Alacaklı sayısının çok fazla olması ve gerekse pandemi önlemleri dikkate alınarak, toplantı oturumları belirli gruplar halinde yapılacak.

Neo Yapı Projeleri:

1. Neo Land 1 ve 2,

2. Neo Allegro,

3. Neo Maestro,

4. Neo Center,

5. Gölpark İstanbul,

6. Bolluca 1-2-3-4-5-6

 

İlan metni:

İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NİN 2018/1184E NEOYAPI ARAZİ GELİŞTİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 440340-0 numarasına kayıtlı Neoyapı Arazi Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye; İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin 2018/1184 E. sayılı dosyasından 17.06.2019 tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmiş, İhsan Ağaçhan, Birtan Hidayet Öğretici ve Erdem Akyazılı konkordato komiserleri olarak atanmıştır. Daha sonra bu süre dört ay uzatılmıştır. Sürenin dolmasına yakın mücbir sebep sayılan Covid-19 virüsü sebebiyle 86 gün daha ek süre verilmiştir.
Konkordato mühleti içerisinde alacaklılar toplantısının yapılmasına kadar Kanunda öngörülen tüm İşlemlerin heyetimizce gerçekleştirilmesine müteakip alacaklılar toplantısı hazırlık işlemlerine başlanılmış ve bu çerçevede borçlu şirketin konkordato tekliflerini müzakere etmek üzere;

1-  Alacaklılar Toplantısı; 21 Ocak 2021 ( Perşembe ) tarihinde Neo Gölpark Sitesi, Mavigöl Mah. Kocayusuf Cad. Karakiraz Sok. No: 1 / 40 Arnavutköy – İstanbul adresinde aşağıda belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacağı, bu kurallara uyulmasına azami önem gösterilmesi gerektiği;
2- Gerek Alacaklı sayısının çok fazla olması ve gerekse pandemi önlemleri dikkate alınarak, toplantı oturumlarının; aşağıda belirtilen guruplar halinde yapılmasına karar verilmiştir :

GRUP A : Bankalar ve Finans Kurumları dışında kalan ticari nitelikli gerçek ve tüzel kişi Alacaklıları ( Taşeronlar ve diğer Ticari Alacaklılar ), 10.00 – 10.30 saatleri arasında,
GRUP B : Bolluca 1 – Bolluca 2 – Gölpark ve Park Villa 1 projesi Alacaklıları, 10.30 – 12.00 saatleri arasında,
GRUP C : Bolluca 3 – Bolluca 4 ve Bolluca 5 projesi Alacaklıları, 13.00 – 14.30 saatleri arasında,
GRUP D : Bolluca 6 – Göktürk ( Maestro & Allegro & Neoland projeleri ) ve Park Villa 2 projesi Alacaklıları, 14.30 – 16.00 saatleri arasında ve
GRUP E : Bankalar ve Finans Kurumları Alacaklıları ise 16.00 – 16.30 saatleri arasında oy kullanabileceklerdir.

Yaş nedeniyle, sokağa çıkma yasağına tabi olan kişiler ( 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ); yukarıda belirtilen Gruplardan bağımsız olarak, aynı gün; kendileri bakımından sokağa çıkış yasağının bulunmadığı saatlerde ve saat : 10.00 – 16.30 saatleri arasında, salona gelerek oylarını kullanabileceklerdir.
Toplantıya bizzat katılacak gerçek kişilerin, kimlik ve kimlik fotokopilerini, ayrıca tüzel kişilerin ise imza sirküleri ile imza sirküleri fotokopilerini bulundurmaları gerekmektedir.
Vekil aracılığı ile toplantıya katılacakların Avukatlık Kanunu’nun 35, Maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebilecektir. Avukatların HMK m. 74 uyarınca özel olarak yetkilendirilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Toplantıya katılım sağlayamayan alacaklılar ile toplantıya katılıp da red oyu kullanan veya hiç oy kullanmayan alacaklılar; İİK m.302 uyarınca, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde (28.01.2020 gününe kadar ve Pazar hariç saat : 14.00 – 18.00 saatleri arasında)  Süleyman Seba cad. Acısu sok. Sarp Apt. No: 7 Kat : 2 D: 7 Beşiktaş – Istanbul adresinde, Komiser huzurunda konkordato projesi için, kabul veya ret yönünden oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya katılmayan veya iltihak süresi içerisinde kabul beyanı vermeyen alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacaklardır.
Alacaklı sayısının fazla olması ve COVID 19 kaynaklı pandemi nedeniyle, Alacaklılar; 23.11.2020 tarihinden itibaren, Konkordato Projesini; bit.ly/neokonkordato internet adresinde inceleyebileceklerdir.

Komiser Heyeti

Dr. İnş. Müh. İHSAN AĞAÇHAN

ERDEM AKYAZILI

BİRTAN HİDAYET ÖĞRETİCİ

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya