Emlak Hukuku

Noterlerde yeni düzenleme!

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı olan Ahmet Karabıyık, bugünkü köşesinde noterlerde yapılan düzenlemeleri kaleme aldı. İşte o yazı… 

Eskiden ikinci el oto satışı için trafik müdürlüğüne gidilmesi zorunluydu. Bin tane noter varken, bir tane trafik müdürlüğüne gidilir, bin bir zorlukla otomobillerin yeni sahipleri adına trafik tescil işlemleri yapılırdı. Noterlere trafik tescil işlemlerinde yetki verilmesiyle, şimdi ikinci el otomobil satış işlemleri noterlerde yapılıyor. Otomobilin yeni sahibi adına düzenlenmiş ruhsat, satış anında noterde elden teslim ediliyor. Hatta geçen yıl başlatılan uygulama ile cumartesi günleri de (nöbetçi noterlerde) işlem yapılabiliyor artık.

ŞİRKETLER İÇİN ZOR

Otomobillerin satış-sicil işlemlerinde böyle kolaylıklar devreye alınmışken, diğer yandan şirketlerin ticaret sicil işlemleri ise zorlaştırılıyor. Üstelik yatırım ortamını iyileştirme yönünde sürekli yeni adımlar atılıyorken… Önceden şirket yetkililerinin noter huzurunda attıkları imzalar kabul edilirken, artık kabul edilmiyor. Patronların- şirket yetkililerinin yalnızca ticaret sicil personeli huzurunda attıkları imzalar kabul ediliyor. Aslında bu düzenleme yeni yapılmadı… 2018 Şubat’ta yürürlüğe girmesine rağmen uygulamaya tam olarak geçmemişti. (7099 sayılı kanunla, TTK’nın 40.ncı maddesinde yapılan değişiklik) Şimdi artık noterden hazırlanmış imza beyanları kesinlikle kabul edilmiyor. Yeni şirket kuruluşlarında özellikle ortak olmayan yetkililerin veya mevcut şirketlere yeni yetkili atanmış kişilerin ticaret sicil müdürlüğüne gidip imza atmaları isteniyor.

YASAYLA ÖRTÜŞMÜYOR

Söz konusu değişikliği düzenleyen 7099 sayılı yasanın adı da ‘Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla’ olarak belirlenmişken, şirket kuruluşlarında SGK’ya ‘işyeri bildirgesi’ bildirim zorunluluğunun kaldırılması gibi girişimcinin işlemlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmışken, yerli sermayeyi de, yabancı sermayeyi de sürekli yeni yatırıma teşvik etmek için bir yandan yasal-idari kolaylıklar sağlanırken, diğer yandan yatırımcıların en yakınlarındaki notere giderek sonuçlandırabilecekleri sıradan bir işlem için sicil müdürlüklerine gitmeye zorlanması, yasanın geliş amacıyla örtüşmüyor. Yeni kurulan şirketlerde ortak olmayan yetkililerin veya mevcut şirketlere yeni yetkili atanmış kişilerin hemen her konuda noterde yapılmış işlemleri, tüm resmi makamlar tarafından kabul edilirken, imza beyanları için noterlerde yapılan işlemlerin kabul edilmeyip ticaret sicile giderek imza beyanı istenmesinin bürokrasiyi azaltma amacına hizmet etmediği çok açık.

DEFTER TASDİKLERİNDE DE SİCİL ZORUNLU

Şirketlerin kuruluşundan sonraki yıllarda, resmi defterleri noterler tasdik edebiliyor. Ancak anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda defter tasdikinin yine ticaret sicilde yapılması zorunlu. (TTK Md.64/3 ve Vergi Usul Kanunu Md.223/3) Yine 2018’den sonra getirilmiş bir zorunluluk bu, önceki yıllarda yoktu. Tabi ki isteyen şirket kuruluş sırasında ticaret sicil müdürlüğünde defter tasdiki yaptırabilmeli. Ancak isteyen de daha kolayına geliyorsa noterde defterlerini tasdik ettirebilmeli. Zaten kuruluştan sonraki yıllar için noterlerde tasdik yaptırılabiliyor.

YATIRIM İŞTAHINI KAÇIRIYOR

Bazı ticaret sicil müdürlüklerinde; şirketler kendi kullanacakları defterlerin sayfa sayısını dahi kendileri belirleyemiyor. Kurulan şirketlerin defter tasdiki yapılırken, defterlerin kaç sayfa olacağına da (misal; 100 sayfalık yevmiye defteri) ticaret sicil karar veriyor. Şirket yetkilileri 1.000 sayfa yevmiye defteri bastırmak istediklerinde, kendilerine 100 sayfalık defter tasdik edilip veriliyor, kırtasiyeden 1.000 sayfalık yevmiye defteri getirip bunu ticaret sicilde tasdik ettirme şansları olamıyor. Ticaret sicil müdürlüğü kendi stoklarındaki sayfaları numaralanmış 100 sayfalık defterleri tasdik ederek şirketlere veriyor. Faaliyeti ve işlem yoğunluğundan defter sayfası yetersiz kalan şirketlerse, yıl içinde tekrardan bu kez noterden defter tasdik ettirmek zorunda kalıyor. Hakikaten, kelimenin tam anlamıyla ‘kırtasiyecilik’ yapılarak girişimcilerin işleri kolaylaştırılacakken tam tersine zorlaştırılmış oluyor. Gerek imza beyanının, gerek defter tasdikinin bin tane noter yerine bir tane ticaret sicil müdürlüğünde yaptırılması zorunluluğu, girişimcilerin yatırım iştahlarını kaçırıcı bir düzenleme. Şirketlerin seçimlik hakları kendilerine tekrar verilmeli, yasal düzenleme yapılarak şirketler ister noterde ister ticaret sicilde işlem yapabilir hale getirilmeli.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya