Emlak Haberleri

Ön ödemeli konut ve devremülk satışında hangi değişiklikler yapılacak ?

TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki ilk dokuz maddeyi kapsayan 1’inci bölümü onaylandı. Peki neler değişecek? Ön ödemeli konut ve devremülk satışında hangi değişiklikler yapılacak işte ayrıntılar…

TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki ilk dokuz maddeyi kapsayan 1’inci bölümü onaylandı.

Kabul edilen maddeler kapsamında, taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt halinde kalan borcun hepsinin peşin kılınmasıyla ilgili şartlarda, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu hale gelecek şekilde ve tüketici lehinde olacak şekilde değişiklik yapılacak. Taksitle satış sözleşmeleri kapsamında da tüketicinin kalan borç miktarının hepsinin ifasının istenmesi için kanundaki diğer koşullara ek olarak kalan borç yerine sözleşmede bulunan tutar göz önünde bulundurulacak.

Peki  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile neler değişecek? Ön ödemeli konut ve devremülk satışında hangi değişiklikler yapılacak işte ayrıntılar…

– Büyük ölçekli konut projelerinde teslim süresi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, konut finansmanı sözleşmelerine ve tüketici kredilerine sigorta uygulanmasını öngören maddelerinde, “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu” başlığıyla tekrar düzenleme yapılacak. Bu çerçevede tüketicinin yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık isteği olmadan kredi bağlantılı sigorta yapılması mümkün olmayacak.

Konut finansmanı kuruluşu ve kredi veren, kredi bağlantılı sigortayı kapsamayan bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını kapsayan bir kredi sözleşmesini, konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye önerebilecek.

Tüketici tarafından istenen sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilecek. Kredi bağlantılı olan sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını vermek için meblağ sigortalarında kalan borç miktarıyla ve vadesiyle uyum şekilde olması gerekli tutulacak.

Tüketici kredisi sözleşmesi ve konut finansmanı sözleşmesi, krediyle ilgili olanlar dışında yan finansal hizmet ve ürünlerin satın alınması koşuluna bağlı olmayacak.

Ön ödemeli şekilde satışı yapılan konutların teslimleri sözleşmede açıklanan tarihte yapılacak. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın bitirilmesinin uzun zamanlar alması sebebiyle, ön ödemeli şekilde satışı yapılan konutların tüketicilere azami teslim süresi 36 aydan 48 aya yükseltilecek. Kat irtifakının tüketici için tapu siciline tescilinin yapılmasıyla beraber zilyetliğin devri durumunda da devir ve teslim yapılmış olarak belirtilecek.

Devre mülklere düzenleme

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; teklif kapsamında, devre tatil sözleşmelerinin çerçevesiyle düzenlenme usulleri ile esaslarına da açıklık getiriliyor. Devre tatil satışının finansal kiralamayla gerçekleştirilmesi halinde devre tatil sözleşmeleriyle ilgili kanun hükümleri uygulamaya alınacak.

Ayni hakka konu olan devre tatil sözleşmelerinin, yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu’nda tespit edilen usul ve esaslar çerçevsinde devre mülk sözleşmesi şeklinde yapılması zorunlu tutulacak.

Kooperatif ya da ticaret şirketi ortaklığı ile dernek ya da vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı verilmesi yasaklanarak kanunun sağladığı korumadan tüketicilerin faydalanmasına imkan sunulacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilere mağduriyet yaşandırılmasının önüne geçilmesi için devre tatile konu mülkte ayni hak sahibi olmayan kişilerin devre mülk ya da devre tatil satışı yapmasına yasak getirilecek.

Tüketiciler tarafından, devre tatil sözleşmesinden cayma hakkının daha kolay kullanılabilmesi amacıyla tanınan cayma süresinde tüketiciden ödeme ya da borçlandırıcı belge alma yasağı, ayni hakka konu devre tatil sözleşmesi olan devre mülk sözleşmelerini de dahil edecek şekilde düzenlenecek. Söz konusu yasağın ihlal edilmesi durumunda, tüketicilere ödemeleri anında geri yapılacak; tüketicinin borç altında olmasını sağlayan her türlü belge, tüketici yönünden geçersiz sayılacak.

Devre mülk hakkı tanıyan sözleşmeler de dahil olacak şekilde tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamayacak.

Devre mülk hakkı tanıyan sözleşmeler hariç olacak şekilde, devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 sene için kurulabilecek.

 

 

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya