Emlak Haberleri

Samsun Çarşamba Belediyesi’nden 12.4 milyon TL’ye satılık 12 gayrimenkul!

Çarşamba Belediyesi tarafından, mülkiyeti Belediyeye ait olan, Samsun ili, Çarşamba ilçesinde yer alan 12 gayrimenkul 12 milyon 445 bin 750 TL’ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 19 Ocak tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirilecek.

İlan Metni:

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre (açık teklif usulü) satılacaktır.

Samsun Çarşamba Belediyesi

1-İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 19.01.2021 Salı günü saat 10′.30 da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.
İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ ) İSTENECEK BELGELER
a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)
b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)
c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

4-İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

5- Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir.

6-  İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir
İlan olunur.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya