Ekonomi

SGK’dan ev sahibi olmak isteyenler bu habere!

SGK’dan ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek haber. SGK’dan sıfır faizli konut kredisi imkanı devam ediyor. Koşulları karşılayan kişilere özel faizsiz kredi veriliyor. Peki, SGK sıfır faizli konut kredisinden kimler yararlabilir? İşte kredi, başvuru ve geri ödeme hakında bilinmesi gerek

SGK’dan ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek haber. SGK’dan sıfır faizli konut kredisi imkânı devam ediyor. Belirtilen koşulları karşılayan kişilere özel faizsiz kredi veriliyor. Peki, SGK sıfır faizli konut kredisinden kimler yararlanabilir? İşte kredi, başvuru ve geri ödeme hakkında tüm ayrıntılar…

Faizsiz Konut Kredisinden faydalanacak mülk sahipleri kimdir?

-Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45.ve 64. maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47.maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması

-Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife yada harp malulü olmaları nedeniyle kendilerine aylık bağlananların

-Yukarıdaki kanunlar dahiline giren nedenlerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

-Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından faydalanmaksızın hayatını kaybedenlerin yetim ve dulların

-Yukarıdaki haller doğrultusunda harp veya vazife malulü sayılanlardan görev yada sınıf değiştirerek çalışmaya devam eden kamu çalışanlarının, İlgili mevzuatına göre avlik bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

-684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin Faizsiz Konut Kredisinden faydalanma hakkı yer almaktadır.

Krediden kimler yararlanacak?

Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;

a) Malulün kendisi,

b) Faizsiz kredi hakkından faydalanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,

c) Eşi ölmüş ise veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması şartıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,

c) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anneye olmak üzere anne veya babasına, konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi imkanı sunulmaktadır.

Faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Faizsiz konut kredisinden faydalanma hakkı olanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKI Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Fakat, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan “Veri Paylaşımına İlişkin Protokol” gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklik Bilgisi Sorgulaması Toplu Konut idaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır.

Bu sebeple, krediden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kullanılan kredi borcunun tahsili ne şekilde gerçekleşir?

Kredinin hak sahibince geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4/0 oranında kesilerek yapılmaktadır.

Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının 1/4 ünün yüzde fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.

Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının 1/4′ ünün yüzde fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.

Borçlar ne şekilde tahsil edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borg tutarını Ziraat Bankanin Genel Müdürlüğüne bildirmektedir.

Kamu kurumunda çalışan malullerin çalıştığı kurum ile her ne suretle olursa olsun ilişkisinin kesilmesi durumunda ilgili kamu kurumu tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yazılı bildirim yapılmaktandır.

Aynı şekilde kurumdan aylık almayan ve halen kamu kurum/kuruluşu statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu kurumdan almış olduğu son aylığının yüzde 4’ünün yüzde fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya, borç bitinceye kadar krediyi kullananlar tarafından yatırılmaktadır. Kredi kullanan hak sahibinin ölümü halinde, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının yüzde 4’ü oranında kurumca kesinti yapılmaktadır.

Aylığa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının aylığının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı aylık almakta olan çocuklardan 4 oranında kesilmeye devam etmektedir. Aylığı kesilenlerin taksitleri ise son ödenen aylık taksit miktarının yüzde  fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve bu taksit tutarı kredi borcu tamamlanıncaya kadar kendilerince bankaya yatırılmaktadır.

Aylık almayan ancak hak sahibi olan çocukların vefatı durumunda kredi taksitlerinin ödemesi, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının ¼/4’ü oranında kurumca kesinti yapılır. Aylık almakta olan hak sahibinin bulunmaması durumunda ise son ödenen taksit tutarının yüzde  fazlası aylık taksit kabul edilerek ve varisleri tarafından bu taksit tutarı kredi borcu tahsil edilinceye kadar ödenmektedir.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya