Emlak Haberleri

Tapu iptal davası nedir?

Tapu iptal davaları sıklıkla sorulan sorular arasında yer almaktadır. İşte tapu iptal davasına dair detaylar!

Hangi durumlarda tapu iptal davası açılamaz? Sorusu tapusu ile sorun yaşayan ya da bir yakının yaşadığı bir sorundan ötürü pek çok kişinin merak ettiği ve araştırdığı konulardan biridir.

İşte tapu iptal davasına dair merak edilenler ve hangi durumlarda tapu iptal davası açılamaz? sorusunun ayrıntılı yanıtları!

TAPU İPTAL DAVASI NEDİR?

Tapu iptal davasının ne olduğu sıkça sorulan ve yanıtı merak edilen konuların başında gelmektedir. Tapu iptal davası, bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili durumunda tapu kaydının mahkeme aracılığı ile düzeltilmesi için açılan dava türüne denilmektedir.

Bir mülkün miras veya  ticari akit yolu ile yani tarafların karşılıklı ve birbirine uygun beyanları vasıtası ile yükümlülükler üstlendikleri anlaşmanın el değiştirmesi, devredilmesi, tapunun yetkili makamlar, merciler tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilme hakkı vardır.

TAPU İPTAL DAVASI NASIL AÇILIR? TAPU İPTAL DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILMAZ?

Muris muvazaası yani mirastan mal kaçırma nedeniyle açılabilir.

Hukuki ehliyetsizlik sebebiyle açılabilir.

Hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları nedeniyle açılabilir.

Vasiyetnamenin geçersizliği varsa bu sebepten dolayı açılabilir.

İnanç sözleşmesine dayalı olarak buna bağlı olarak açılabilir.

Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik sebebiyle açılabilir.

Hatalı kadastro tespiti nedeniyle

Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle vb. sebeplerden ötürü tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

MAL KAÇIRMA NEDİR?

Mal kaçırma söylemini günlük hayatta duyarız ancak hukuki olarak tanımı az bilinmektedir. Mal kaçırma, kardeşten mal kaçırma olarak da bilinen muris muvazaası olarak da tanımlanabilir. Ailelerin tek bir çocuğa veya yalnızca erkek çocuklarına miras bırakmak istemeleri sebebi ile uyguladıkları bir çeşit yöntemdir. Miras bırakan tapuda satış işlemi yapar ancak aslında taşınmazını bağışlamaktadır. Bu gibi durumlarda sözleşmelerin geçerlilik şartları içinde yer alan muvazaalı işlem olmaması şartı yerine getirilmediğinden dolayı devir geçersiz sayılmaktadır.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya