Emlak Haberleri

Tarım arazilerinin toplulaştırılmasında meclise araştırma önergesi!

Tarım arazilerinin toplulaştırılmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak yapılması gerekenlerin belirlenmesi için meclise araştırma önergesi verildi.

Arazi toplulaştırması, çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi için kullanılıyor.

Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyen arazi toplulaştırma projeleriyle daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanılıyor. Kırsal ve ekonomi kalkınma teşviği olarak karşımıza çıkan bu projelerle kırsaldan göç önlenirken, bu şehirlerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi artırılıyor.

Arazi toplulaştırma projelerinde yeni dönem!

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, tarımsal işletmelerimizde ortalama arazi büyüklüğü 60 dekar, üretici mülkiyetindeki arazi ise ortalama 10 parçadan oluşuyor. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde, örneğin Fransa’da ortalama arazi büyüklüğü 600 dekar olup bir veya iki parsel şeklinde oluyor. Avrupa ortalamasına bakıldığında ise, işletme başına düşen ortalama arazi büyüklüğü 166 dekar.

Ülkemizde 1960’lı yıllarla beraber tarımda arazi toplulaştırması başladı. Günümüzde de birçok ilde miras hukuku veya farklı nedenlerle parçalanan arazi yapısı, birleştirilmeye ve toplulaştırmaya çalışılıyor. Toplulaştırma ile birim alandan elde edilen verim, parçalı arazilerden elde edilen verim daha da artıyor. Arazilerin altyapıları ve parsel şekilleri arazi toplulaştırması ile düzenlendiğinde, teknoloji ve yeni yöntemlerin kullanılmasına fırsat sunuluyor.

 

Malesef ülkemizde arazi toplulaştırma projeleri, toplulaştırmayı yapan firmalar tarafından rant kapısı olarak görülüyor. Bu projelerle üretici adına birçok noktada fayda getirmesi gerekirken, üreticiyi zarara uğratmakta ve mağduriyet yaratılıyor. Yapılan toplulaştırma çalışmaları ile yol ve kanal gibi altyapı düzenlemeleri sonucu üreticiye ait olan arazi miktarları yüzde 10 seviyede azaldı. Toplulaştırma yapılan bölgelerde bulunan üreticiler arazilerinin ciddi oranda küçülmesi ve değer azalmasıyla ilgili mağduriyetler yaşadığını iddia ediyor.

Bu kapsamda  İzmir  Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 27 milletvekili tarafından tarım arazilerinin toplulaştırılmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak yapılması gerekenlerin belirlenmesi için meclis araştırması önergesi hazırlandı.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya