Emlak Haberleri

Taşınmaz Ticareti ve Motorlu Taşıtlar Ticareti Yönetmeliğinde Revizyon Beklentisi!

Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ile emlak danışmanlara yetki belgesi uygulaması şartı getirildi. Yönetmelikte yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle sektörde faaliyet gösteren kişi ve kurumlar tarafından revizyon yapılması isteniyor.

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan çalışmaların ardından 5 Haziran 2018’de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve  yönetmelikte yaşanan bazı aksaklıklar ve gelişmeler sonucunda bu sektörde faaliyet gösteren kişi ve kurumlar tarafından revizyon yapılmasının gerekliliği istenilmişti.

Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği TÜRKSİAD ve Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED Başkan Yardımcısı Mehmet Sert, TÜRKSİAD ve EMFED olarak Ticaret Bakanlığı’na konuyla ilgili mağduriyet yaşandığı  ve bunların giderilmesi amacıyla yazılı ve sözlü olarak dile getirdiklerini ifade etti. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın  yönetmeliklerin revizyonu için yeni bir taslak üzerinde yaptığı çalışmalarla ilgili aldıkları duyumları ve  yapılacak olan bu  revizyon için farklı  görüşlerin alındığını açıkladı. Temsilciler, önemli olanın yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, sektörlerin ve mesleklerin hak ettiği yere ve hedefe gelip daha itibarlı ve  güvenli olarak sektörü ve pazarı büyütmek olduğundan bahsetti.

YETKİ BELGESİ UYGULAMASI TÜM ÇALIŞANLARA GETİRİLİYOR!

Bu sektörlerde faaliyet gösterenlerin ve bundan sonra sektöre giriş yapacaklar ile özellikle emlak ofislerinde çalışan danışmanlara, ofisin ana yetki belgesine bağlı olarak  emlak danışmanlara yetki belgesi uygulaması şartı getirildi. Danışmanların yapacak olduğu tüm işlemlerden artık ofiste sorumlu olacak  ve cezai müeyyide ofis sahibine ve ofisin yetki belgesine ve siciline işlenecek. Hatalı veya bilinçli şekilde müşterisini mağdur eden, yönetmeliğe aykırı davranan, haksız uygulamalar yapan emlak ofisinin yetki belgesi iptal edilecek. Eşinin, yakınının, tanıdığının üstüne ofis açıp bu mesleği yapma devir sona eriyor. Yanında kayıtsız ve özellikle bu sektörden daha önce  yetki belgesi iptal edilenler bir daha hiç bir şekilde eleman ve çalışan olarak  bu sektörde faaliyet gösteremeyecek. Ofislerde çalışanların dosyası TTBS kayıtlarında tutulacak ve hangi ofiste çalıştığı belirlenecek. Emlak Danışmanlığı niteliklerine taşımayan, kaçak yani ayakçı tabir edilen korsan emlakçılarla çalışan ve iş birliği yapan ofisler içinde cezalar kesilebilecek.

YETKİ BELGESİ OLMAYANLAR NOTERLERDE ve  WEBTAPU SİSTEMİNDE  İŞLEM YAPAMAYACAK!

Özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında tapu dairelerinde bazı işlemler sınırlandırıldı. Gelişen teknolojiler ve çağın gereklili olarak görülen  dijital dönüşüm sürecinde tapu işlemlerine de  büyük kolaylık sağlayan dijital uygulaması olarak görülen web tapu uygulaması sistemi  ile bu süreçte dijitalin öneminin daha çok anlaşıldığı ortaya çıkmıştı. Yetki Belgesi olmayan işletmeler,  noterlerde ve web tapu sisteminden artık işlem yapamayacak ve mesleğin gerçekten itibarlı hale gelmesinde, kayıt dışı olarak al sat yapanlara karşı mücadelede büyük rol oynayacak.

YETKİ BELGESİ BAŞVURU SÜRESİ DOLUYOR!

13 Şubat 2018 tarihinden önce motorlu kara  taşıtları ticareti ile 5 Haziran 2018 yılından önce emlak ofisi olarak  iş yeri açmış olanlar yani müktesap haktan faydalanacak olan  işletmelerin  faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığından alması gereken yetki belgesi alma süresinin her iki sektör için 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatıldığını ve çok az bir zaman kaldığını belirten Mehmet Sert “Yetki belgesi almak için başvurular Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti sistemi olan http://ietts.gtb.gov.tr/üzerinden yapılıyor. Ticaret İl Müdürlüklerine gelen bu başvurular sonrasında emlak ofislerinin ve galericilerin yetki belgesi alma şartlarını taşıyıp taşımadıkları Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve müfettişleri tarafından  yerinde tespit ediliyor. İncelemeleri tamamlanan ve şartları taşıyan ofislere ise TTBS ve İETTS bilgi sistemİ üzerinden yetki belgeleri veriliyor. Yetki belge numaraları yedi rakamdan oluşuyor ve il plaka koduna göre sıra ile veriliyor ve her 5 yılda bir güncellenip vize yapılarak onaylıyor.Eğer yetki belgesi alma şartlarını kaybeden kişi ve kurumların yetki belgeleri derhal  iptal ediliyor.Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere cezai yaptırımlar uygulanıyor diyerek bilgi verdi.Bu sektörlerde faaliyet gösteren meslek kuruluşları ve yetki belgelerini alan işletmeler ile bu işi resmi olarak yapan kişiler Yetki belgesi alımı süresinin uzatılması sektörde yine uzatılır mantığıyla yaklaşıldığı ve kaçak ayakçı olarak tabir edilen kişi ve kurumların hale bu işi yaptığı işin ciddiyeti ve itibarı açısından uzatılmasının zarar verdiklerini düşündükleri yönünde görüş hakim.Onun için yetki belgelerini almayanların bir an önce eksikliklerini tamamlamalarını ve yetki belgesi başvurularını yapmalarını  önerdiklerini  belirterek yarın mağduriyet yaşamamalarını  açısından önem taşıdığını ifade etti.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişiler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Yetki belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirim veya şartların kaybedildiğinin il müdürlüğünce tespiti üzerine yetki belgesi aynı gün iptal edilir.

(2) Yetki belgesi iptal edilen işletme il müdürlüğünce beş gün içinde yazılı olarak yetkili idareye bildirilir.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya