Emlak Haberleri

Torunlar GYO 5.Levent 2. Etap’ın hissesini aldı!

Torunlar GYO, 5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsanın 2484745/434056 hissesini Silahtar Abdullahağa Vakfı’ndan devraldı. Söz konusu arsanın şirkete ait hissesi 2588245/4340561 seviyesine ulaşıldı.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) kat karşılığı inşaat işinin bitmesi ve bu kapsamdaki 5.Levent 2. Etap konut projesi arsasının hisseli payının bedelsiz devralınması hakkında açıklama yaptı.

KİPTAŞ’ın, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde ekli imar durumunda gösterilen 515 bin 977,11 metrekare yüzölçümlü alan üzerinde, KİPTAŞ’ın uygun göreceği ve onaylayacağı proje uyarınca, tüm masraf ve giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere KİPTAŞ Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşi için gerekli ÇED raporu, jeoteknik etüt raporu, plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve İdarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümler (konut – ticaret, dini tesis, okul, Üniversite ve Sosyal Donatı Binaları) ile ortak alanlarının inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin, İmar Yolları, Rekreasyon Alanı ve Yeşil Alanlardaki imalatların yapılması, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, cins tashihlerinin yapılması, Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Kat Mülkiyeti tapularının alınması, konut, ticaret, dini tesis, okul, üniversite, sosyal donatı alanları vb. nihai alıcılar ile KİPTAŞ’a teslimi maksadıyla yapılan ihaleyi Torunlar GYO kazandı.

İhalenin onaylanması ile birlikte, şirket ile KİPTAŞ arasında “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah.  Kiptaş  Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşine ait” sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre; sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek emsale esas 578 bin 400 metrekarelik inşaat alanının yüzde 5,72’lik kısmı KİPTAŞ’a, yüzde 54,28’lik kısmı da yükleniciye ait olacak. Şayet emsale esas inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ilave inşaatları taraflar aynı oranlarda paylaşacağı ifade edildi.

Bahse konu “Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması” sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 ada, 2 parselde yer alan 43 bin 405,61 metrekare arsanın (5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 hissesi şirket tarafından Silahtar Abdullahağa Vakfı’ndan devralıdı. Bugün itibariyle, söz konusu arsanın şirkete it hissesi 2588245/4340561 seviyesine ulaşıldı, toplam büyüklüğü ise 25 bin 882,45 metrekare oldu.

Aynı sözleşme kapsamında, şirketimize ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan 1752316/4340561 hisseli payın ise idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Şirketimizce devralınması beklenmektedir.

Aynı sözleşme kapsamında, şirkete ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan 1752316/4340561 hisseli payın ise idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip şirket tarafından devralınması bekleniyor.

Torunlar GYO’nun KAP açıklaması:
28.06.2013 tarihinde şirketimizce yapılan KAP açıklamasında;

KİPTAŞ’ın, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde ekli imar durumunda gösterilen 515.977,11 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, KİPTAŞ’ın uygun göreceği ve onaylayacağı proje uyarınca, tüm masraf ve giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere KİPTAŞ Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşi için gerekli ÇED raporu, jeoteknik etüt raporu, plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve İdarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümler (konut – ticaret, dini tesis, okul, Üniversite ve Sosyal Donatı Binaları) ile ortak alanlarının inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin, İmar Yolları, Rekreasyon Alanı ve Yeşil Alanlardaki imalatların yapılması, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, cins tashihlerinin yapılması, Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Kat Mülkiyeti tapularının alınması, konut, ticaret, dini tesis, okul, üniversite, sosyal donatı alanları vb. nihai alıcılar ile KİPTAŞ’a teslimi maksadıyla yapılan ihaleyi Şirketimizin kazandığı belirtilmiştir.

İhalenin onaylanması ile birlikte, Şirketimiz ile KİPTAŞ arasında “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Kiptaş Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşine ait” sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeye göre; Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek emsale esas 578.400 m2’lik inşaat alanının %45,72’lik kısmı KİPTAŞ’a, %54,28’lik kısmı da YÜKLENİCİYE ait olacaktır. Şayet emsale esas inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ilave inşaatları taraflar aynı oranlarda paylaşacağı ifade edilmiştir.

Bahse konu “Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması” sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 Ada, 2 Parsel’de yer alan 43.405,61 m2 arsanın (5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 hissesi şirketimizce Silahtar Abdullahağa Vakfı’ndan devralınmıştır. Bugün itibariyle, söz konusu arsanın şirketimize ait hissesi 2588245/4340561 seviyesine ulaşmış olup, toplam büyüklüğü ise 25.882,45 m2’dir.

Aynı sözleşme kapsamında, şirketimize ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan 1752316/4340561 hisseli payın ise idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Şirketimizce devralınması beklenmektedir.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya