Emlak Haberleri

Türkiye genelinde yapıların en az yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı!

Olası bir deprem karşısında yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin mesleki sorumluluğu ile ilgili mevzuatların yeterli olup olmadığının incelenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi…

Ülkemizde meydana gelen depremler sonucunda ‘deprem’ konusu ulusal güvenlik sorunu haline geldi. 1999 yılından bu zamana kadar gerçekleşen depremler müteahhitlik işlerini sorgulamamıza neden oldu. Konuyla ilgili düzenlemeler yayınlansada, yasa ihtiyacı doğdu.

Müteahhitlik yapma vasfı bulunmayanların müteahhitlik işiyle uğraştığı, Deprem Yönetmeliği’nden önce inşa edilen binaların deniz kumuyla inşa edildiği, kaçak katlar çıkıldığı, iskanı olmayan binaların inşa edildiği ortaya çıktı.

Bu durum karşısında mesleki belgelendirmeleri yapılmalı, belli sermaye ve bilgi birikimi olmayan kişilerin müteahhit olmalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Aynı zamanda söz konusu mesleği yapan kişilerin inşaat sektörüyle ile ilgili tüm mühendislik meslekleriyle bire-bir bağlantılı çalışması ihtiyaç halinde geldi.

Türkiye’de 450 bine yakın kayıtlı müteahhitin bulunduğu, bunun 100 bin kişinin kamuda çalıştığı, 350 bin müteahhittin ise özel sektörde çalıştığı açıklanmıştı. Bu zamana kadar özel sektörde çalışan müteahhitten ancak 30-40 bini mesleki yetki belgesi alabilmiştir.

Yüzde 65’i mevzuata aykırı

Türkiye genelinde, 59 ilde 12 bin 684,25 hektar büyüklüğe sahip 568 bin 870 adet bağımsız birim ve 246 bin 686 adet yapıdan oluşan 269 adet alan, zemin durumu, üzerindeki yapılaşma veya toplam yapı sayısının en az yüzde 65’inin imar mevzuatına aykırı yapılardan oluşması sebebiyle, can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle ‘Riskli Alan’ olarak ilan edilmişti. ‘Riskli Alanlar’da yer alan yaklaşık 568 bin 870 adet bağımsız birimden oluşan 246 bin 686 adet yapıya ilave olarak, 81 ilimizde 606 bin 843 adedi konut, 88 bin 102 adedi işyeri olmak üzere toplam 694 bin 945 adet bağımsız birimden oluşan 212 bin 37 adet yapı ‘Riskli Yapı’ statüsünde yenilendi.

Önerge hazırlandı

Tüm bu veriler dikkate alındığında, Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 Milletvekili tarafından yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin mesleki sorumluluğu ile ilgili mevzuatların yeterli olup olmadığının incelenmesi için meclis araştırması önergesi hazırlandı.

Olası bir deprem karşısında yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin mesleki sorumluluğu ile ilgili mevzuatların yeterli olup olmadığının incelenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya