Emlak Haberleri

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme!

TBMM’ye sunulan Türk Vatandaşlığı Verilmesine Sınır Getirilmesi Kapsamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kapsamında bazı bölgelerde yabancılara konut satışının tamamen yasaklanması, bölgesel kota konulması ve sadece 1 konut alınmasına izin verilmesi amaçlanıyor.

Türk Vatandaşlığı Verilmesine Sınır Getirilmesi Kapsamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri süren teklifle beraber yabancılara konut satışının tamamen yasaklanması, bölgesel kota konulması ve sadece 1 konut alınmasına izin verilmesi amaçlanıyor.

İşte Türk Vatandaşlığı Verilmesine Sınır Getirilmesi Kapsamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesinde gayrimenkul limiti yükseltildi. DP Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yabancıya konut satışına ilişkin bir kanun teklifini Meclis’e sundu.

Kanunun Genel Gerekçesinde “Siyasi bir söylemden ziyade bir gerçeğin tezahürü olan “kan ile alınan” bu mümtaz toprakların vatandaşlık hakkının ticari bir meta haline getirilmesine, para ile satılmasına, adeta bir “hisse senedi” muamelesi yapılmasına rızamız bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlık hakkının bir yabancıya tevdi edilmesinde acil olarak usul değişmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Türk Vatandaşlığı Verilmesine Sınır Getirilmesi Kapsamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Türk vatandaşlığı verilmesine bazı sınırlamalar getirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda sunulan teklifte, vatandaşlık hakkının verilmesinin “kademeli” şekilde uygulanması, yabancıların önce oturum izni alması sonrasında vatandaşlığa hak kazanması gerektiğine dikkat çekildi. Aynı zamanda teklifle beraber yabancılara konut satışının tamamen yasaklanması, bölgesel kota konulması ve sadece 1 konut alınmasına izin verilmesi gündeme getirildi.

GENEL GEREKÇE 

19.09.2018 tarihli Resmî Gazete ‘de yaytmlanan karar ile önce en az 250.000 USD değerinde, revize dilen bedelle 400.000 USD değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar doğrudan Türk Vatandaşı olmaya hak kazanmaktadır. Son olarak Resmî Gazete ‘de yayımlanan karara göre en az 500.000 USD ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılar da vatandaşlık alabileceklerdir. Siyasi bir söylemden ziyade bir gerçeğin tezahürü olan “kan ile alınan” bu mümtaz toprakların vatandaşlık hakkının ticari bir meta haline getirilmesine, para ile satılmasına, adeta bir “hisse senedi” muamelesi yapılmasına rızamız bulunmamaktadır. Bu
nedenle vatandaşlık hakkının bir yabancıya tevdi edilmesinde acil olarak usul değişmelidir.

1. İlk olarak konut sahipliği yoluyla alınan vatandaşlık, konutu satan kişi dışında akrabalık bağı ile bağlı olduğu kişilere vatandaşlık hakkı tanımamalıdır. Yani konut satışı ya da BES yöntemi ile konut alan kişinin aile fertleri, yine ancak aynı vatandaşlık şartlarını yerine getirdiklerinde bu hakka erişebilmelidir.

2. Bahsi geçen yöntemlerle vatandaşlık hakkının verilmesi “kademeli” olarak uygulanmalı, belirtilen şartları taşıyan/yerine getiren yabancı uyruklu önce oturum izni almalı, belirtilen süre sonunda vatandaşlık hakkına kavuşmalıdır.

3. Belirtilen şartları taşıyan/yerine getiren yabancı uyruklu için “Süreli vatandaşlık” yöntemi uygulanmalıdır. {Örneğin 400,000$ mülke 25 yıl, 700,000$ 35 yıl)

4. Belirtilen şartları taşıyan/yerine getiren yabancı uyruklu için “koşullu vatandaşlık” verilmeli örneğin BES yönteminde olduğu gibi satın alınan konutta da en az 5 yıl oturmak zorunluluğu getirilmelidir.

5. Belirtilen şartları taşıyan/yerine getiren yabancı uyruklunun sadece “bir” konut almasına müsaade edilmelidir.

6. Belirtilen şartları taşıyan/yerine getiren yabancı uyrukluya oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı tanınmamalıdır.

7. Yabancı uyruklulara konut satışı ile birlikte konut fiyatları yükselmeye başlamıştır. Bunu denetim altında tutmak adına “emlak değerleme” yetkili kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

8. Konut alanlarında Türkiye Cumhuriyeti güvenlik kurumlarının yanında İnterpol tarafından olur alınmalıdır.

9. Emlak satışlarında yabancılara demografik dengeyi korumak amacıyla bölgesel kota konulması şarttır.

10. Bazı bölgeler yabancılara satış tamamen yasaklanmalıdır. 13. Yabancı uyruklulara yapılan satışlarda demografik kota getirilmelidir.

İşte Türk Vatandaşlığı Verilmesine Sınır Getirilmesi Kapsamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin tümü…

TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLMESİNE SINIR GETİRİLMESİ KAPSAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“5901 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir yabancı sadece bir konut satın alabilir. Bu kapsamda satın alınacak konutların satışı demografik denge gözetilerek Çevre, Şehircilik ve İkiim Değişikiiği Bakaniiğının onayıyia olur ve satış bedeli Çevre, Şehirciiik ve İklim Değişikiiği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşların tespit ettiği rayiç bedei üzerinden beiirienir.”

MADDE 2- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ekienmiştir.

“3. 29/5/2009 tarihii ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Türk vatandaşiiğı alanlar.”

MADDE 3-10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ekienmiştir.

“g) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Türk vatandaşiiğı alanlar,”

MADDE 4- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Aşağıdaki koşulları sağlayan 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılara aşağıda belirtilen sürelerle Türk vatandaşlığı verilir.

1. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek.

2. Her bir yabancı için ayrı yatırım yapmak.

3. Ulusal ve uluslararası emniyet ve güvenlik kurum ve kuruluşlarında vatandaşlık almasına engel teşkil edecek bir kaydı bulunmamak.

4. (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde yer alan şartları taşıyan yabancılara 25 yıl süreyle vatandaşlık verilmesi için Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsamda 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında yatırım yapmak ve bu yatırımı 5 yıl süreyle tutmak.

5. (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde yer alan şartları taşıyan yabancılara 35 yıl süreyle vatandaşlık verilmesi için Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsamda 750.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında yatırım yapmak ve bu yatırımı 5 yıl süreyle tutmak.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya