Emlak Hukuku

Yeni düzenleme ile gayrimenkul sektöründe birçok değişiklik yapılacak!

Ekonomiye ve turizme ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifleri TBMM’ye sunuldu. Yeni düzenleme ile gayrimenkul sektöründe birçok değişiklik yapılacak.

Ekonomiye ve turizme ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde. Ekonomiye ilişkin kanun teklifine göre yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı vergilendirme dönemi için yüzde 23 olacak. Para’dan Hülya Genç Sertkaya’nın haberine göre; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak ve ücretsiz izindeki işçilere verilmekte olan nakdi ücret desteği bin 500 TL olacak. Yiyecek içecek hizmetleri sektöründe çalışarak nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlar da bin 500 TL’lik destekten yararlanacak. Çiftçilerin, 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış tarımsal kredi borçları yapılandırılacak. Turizmle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi ile lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak. Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Üzerine turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, Covid-19 salgını nedeniyle 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemi için ertelenen ecrimisil ödemeleri, 1 Temmuz 2020 ile 31 Mart 2021 dönemi olarak yeniden düzenlenecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞ

AK Partili milletvekillerinin imzasına sahip “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Kanun teklifi ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılacak. Teklif ile menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satışı gerçekleşecek. Bu kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarına, akaryakıt, dinamit, patlayıcı ürünler gibi “muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” en uygun yerde pazarlıkla satılabilecek. Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5’i nispetinde para teminat olarak alınacak. Gayrimenkuller, satış komisyonları tarafından fiziki veya elektronik ortamda açık artırma usulüyle satışı gerçekleşecek.

LÜKS KAMPÇILIĞA YASAL ALTYAPI

Teklif ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkı sunulacak ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılması ile ilgili usul ve esaslar tespit ediliyor. Teklif ile Avrupa’da yayılan ve son yıllarda da Türkiye’de ilgi görmeye başlayan lüks kampçılığın, mevzuatta da yasal altyapısının oluşturulması ve kontrollü gelişiminin sağlanması planlanıyor. Teklif kapsamında Kıyı Kanunu’na uygun olmak şartıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sağlayan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılacak. Tesis kapsamında yapılması planlanan her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahale ile, çevre dostu çadır malzemesi kullanılıp doğal ekosisteme uygun olarak inşa edilecek.

TAHSİS SÜRESİ ÜÇ AYA ÇIKARILIYOR

Kamu taşınmazlarının turizm amacıyla kullanılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için iki aydan üç aya çıkartıldı. Mera, yaylak, kışlaklar, ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisinde yatırımcı tarafından karşılanması amacıyla Mera Kanunu kapsamında tahsis amacı değiştirilip, sadece turizm amaçlı kullanılacağıyla ilgili şerhli olarak Hazine adına tapuya tescillenecek ve tescili müteakip Bakanlığa verilecek. Teklif ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile deniz kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu kapsamında tespit ve ilan edilen yerleri lüks çadır ve karavan alanı hariç konaklamadan oluşan tesislerin yapılması için yatırımcılara verilmesiyle ilgili münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi için yapılması planlanan kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamayacak, izin verilemeyecek. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca uygun görülen yat limanı yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili sayılacak.

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya