Emlak Haberleri

Yeni faizsiz konut kredisi!

TBMM’ye sunulan Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kapsamında Teklif ile, 1005 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerinin de faizsiz konut kredisi hakkından yararlanmaları amaçlanıyor. 

TBMM’ye sunulan Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri süren teklifle beraber aylık bağlanan İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerinin de faizsiz konut kredisi hakkından yararlanmaları amaçlanıyor.

İşte Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile ilgili tüm ayrıntılar… 

CHP Karabük Milletvekili Uzm. Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM’ye sundu. Kanun teklifinin gerekçesinde “Sosyal güvenlik sistemimiz kural olarak primli sisteme dayamyor. Yani sigortalı, çalışma hayatında primler ödüyor sonrasında ödediği primler üzerinden emekli aylığı bağlanıyor” ifadelerine yer verilerek Primli sistem dışında “primsiz aylık” admda başka bir sistemin de olduğuna dikkat çekildi.

“Primsiz aylık sisteminde aylık dışında verilen başka haklar da bulunuyor. Bu haklar arasında Topİu Konut idaresi ve Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan faizsiz konut kredisi de yer alıyor” denilen gerekçede, İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerinin toplu konut kanununda sayılmamaları sebebiyle faizsiz konut kredisi hakkından yararlanamadığına dikkat çekildi.

Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile beraber, İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerinin de toplu konut kanununda sayılmaları ve faizsiz konut kredisi kullanabilmeleri amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 

Sosyal güvenlik sistemimiz kural olarak primli sisteme dayanıyor. Yani sigortalı, çalışma hayatında primler ödüyor sonrasında ödediği primler üzerinden emekli aylığı bağlanıyor.

Primli sistem dışında “primsiz aylık” adında başka bir sistem de bulunuyor. Bu sistem genellikle asker, sivil terör mağduru gibi kişilere belli gösterge tutarları üzerinden aylık bağlanması anlamına geliyor. Primsiz sistemin örnekleri arasında genel olarak vatani hizmetini er olarak yapan kişilere bağlanan aylıklar yer alıyor.

Bununla birlikte İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerimiz ve eşleri de primsiz sistemden aylık alabiliyor. 1005 sayılı Kanun İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerine verilecek haklan düzenliyor. Kanuna göre;

“Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore ‘ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve ölümleri halinde eşlerine” aylık bağlanıyor.

Primsiz aylık sisteminde aylık dışında verilen başka haklar da bulunuyor. Bu haklar arasında Toplu Konut idaresi ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilen faizsiz konut kredisi de yer alıyor. Faizsiz konut kredisi alabilecek olan kişiler 295 sayılı Toplu Konut Kanununmı ek 2 inci maddesinde sayılıyor. Kanuna göre;

“8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihlî ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine” faizsiz konut kredisi ödeniyor.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında aylık bağlananlar da kanunlardaki atıflara istinaden bu haktan yararlanıyor. İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerimiz Toplu Konut Kanununda sayılmadıkları için faizsiz konut kredisi hakkından yararlanamıyor. Bu kanun teklifimle, 2985 sayılı ek 2 nci maddesine 1005 sayılı Kanunun eklenerek, İstiklal Madalyası sahipleri ile Kore ve Kıbrıs gazilerimizin de Toplu Konut Kanunundan yararlanarak faizsiz konut kredisi kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fikrasınm birinci cümlesinde yer alan “maddelerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya