Emlak Haberleri

Yeni koruma statüleri iptal edildi!

Türkiye’nin cennet koylarından Kaş, Patara, Fırnaz ve Yeşilköy’ün sit derecelerini düşürerek imara açılmasına yol açacak yeni koruma statüleriyle ilgili kararları, mahkeme iptal etti.

Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği’nin yeni statülerin iptal edilmesi için 2018 yılında açılan davada yeni koruma statülerini 5 Haziran 2020’de oybirliğiyle iptal etti. Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; ikinci bilirkişi heyeti raporu da dikkate alınarak verilen ve geçtiğimiz günlerde taraflara iletilen mahkeme kararında özetle şu tespitler yapıldı:

“Kaş, Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit alanının tek bir araştırma konusu yapılması sonucunda hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmeler esas alınmak suretiyle, doğal sit alanlarının sınırlarının ve sit sınıflandırmasının değiştirilerek daha önce 1. derece doğal sit alanı statüsünde bulunan alanın kesin korunacak hassas alan, nitelikli koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmesi yönünde alınan dava konusu kararda; yönetmelikte öngörülen usul işletilmeksizin ihale usulü ile bir şirkete hazırlattırılan ve teknik olarak yetersiz olduğu kanaatine varılan rapor dikkate alınmak suretiyle alınmış olması, mezkur yönetmelik ile özellikleri ayrıntılı olarak belirlenen doğal sit alanları kategorileri dikkate alındığında dava konusu işlem ile farklı kategorilere ayrılan alanların ayrı statü verilmesini gerektirir farklılıklarının bilimsel gerekçelerle ortaya konulamamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”

KARAR EMSAL OLACAK

Dava avukatlarından olan Tuncay Koç, bu kararda doğal, tarihi, arkeolojik sit alanlarının koruma statülerinin değiştirilemeyeceğinin karara bağlandığından bahsetti.. Koç, “Verilen karar emsal niteliğinde” diye konuştu.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya